Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Gần Cùng Chúa Tôi

Thánh Ca: Gần Cùng Chúa Tôi

Tựa đề: Gần Cùng Chúa Tôi
Nguyên tác: Nearer, My God, To Thee
Lời: Sarah F. Adams, 1841
Nhạc: Lowell Mason, 1856
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 461

Nearer, My God, To Thee

1. Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee!
E’en though it be a cross that raiseth me,
Still all my song shall be, nearer, my God, to Thee.
Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee!

2. Though like the wanderer, the sun gone down,
Darkness be over me, my rest a stone;
Yet in my dreams I’d be nearer, my God, to Thee.
Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee!

3. There let the way appear, steps unto Heav’n;
All that Thou sendest me, in mercy giv’n;
Angels to beckon me nearer, my God, to Thee.
Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee!

4. Then, with my waking thoughts bright with Thy praise,
Out of my stony griefs Bethel I’ll raise;
So by my woes to be nearer, my God, to Thee.
Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee!

5. Or, if on joyful wing cleaving the sky,
Sun, moon, and stars forgot, upward I’ll fly,
Still all my song shall be, nearer, my God, to Thee.
Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee!

6. There in my Father’s home, safe and at rest,
There in my Savior’s love, perfectly blest;
Age after age to be nearer, my God, to Thee.
Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee!

Gần Cùng Chúa Tôi

1. Chúa tôi, cho tôi gần Ngài, gần bên Chúa hơn
Đức tin tôi mong đợi được gần cùng Chúa luôn
Trong lúc gian nan, thật nguy, kinh khiếp như sóng lên cao
Hãy giữ tôi luôn gần Ngài gần cùng Chúa tôi.

2. Chúa tôi, cho tôi gần Ngài gần nơi Chúa tôi
Giữ tôi trong cơn hiểm nghèo gần cùng Chúa tôi
Khi quỷ dữ xông vào tôi cám dỗ tôi sa vào tội
Chúa cho tôi gần cùng Ngài gần cùng Chúa tôi.

3. Muốn gần cùng Ngài cả đời,  gần cùng Chúa tôi
Dắt tôi lên nơi trọn lành gần cùng Chúa tôi
Sa-tan muốn nuốt hồn tôi, nhưng Chúa yêu thương cứu tôi
Luôn luôn gần cùng Jêsus, gần cùng Chúa tôi.

4. Chúa tôi, cho tôi gần Ngài, ổ nơi vắng vẻ
Ngó thấy ở gần ngôi Ngài, cửa trời mở ra
Các thánh đồ đi rảo bước, vui hát khen danh Jêsus
Chúa tôi cho tôi gần Ngài, gần cùng Chúa tôi.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

461


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top