Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Giê-hô-va! Xin Dắt Tôi

Thánh Ca: Giê-hô-va! Xin Dắt Tôi

Tựa đề: Giê-hô-va! Xin Dắt Tôi
Nguyên tác: Arglwydd, Arwain Trwy’r Anialwch
Lời: Will­iam Will­iams, 1745
Nhạc: Walter Shirley (1725-1786)
Tài Liệu:
– Hal­le­lu­iah (Bris­tol, Eng­land: 1745)
– Hymns on Var­i­ous Sub­jects (Car­mar­then, Wales: 1771)
– Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 46
Audio: Đèn Linh Ministry

Guide Me, O Thou Great Jehovah

1. Guide me, O Thou great Jehovah,
Pilgrim through this barren land.
I am weak, but Thou art mighty;
Hold me with Thy powerful hand.
Bread of Heaven, Bread of Heaven,
Feed me till I want no more;
Feed me till I want no more.

2. Open now the crystal fountain,
Whence the healing stream doth flow;
Let the fire and cloudy pillar
Lead me all my journey through.
Strong Deliverer, strong Deliverer,
Be Thou still my Strength and Shield;
Be Thou still my Strength and Shield.

3. Lord, I trust Thy mighty power,
Wondrous are Thy works of old;
Thou deliver’st Thine from thralldom,
Who for naught themselves had sold:
Thou didst conquer, Thou didst conquer,
Sin, and Satan and the grave,
Sin, and Satan and the grave.

4. When I tread the verge of Jordan,
Bid my anxious fears subside;
Death of deaths, and hell’s destruction,
Land me safe on Canaan’s side.
Songs of praises, songs of praises,
I will ever give to Thee;
I will ever give to Thee.

5. Musing on my habitation,
Musing on my heav’nly home,
Fills my soul with holy longings:
Come, my Jesus, quickly come;
Vanity is all I see;
Lord, I long to be with Thee!
Lord, I long to be with Thee!

Lời Việt – Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950)

Giê-hô-va! Xin Dắt Tôi

1. Hỡi Giê-hô-va, xin dắt tôi rày
Lúc trải đường thế khô hạn nay
Tôi dẫu yếu nhưng Chúa dư sức thần
Xin hãy lấy tay thánh đỡ nâng
Bánh của thiên thượng, tôi cúi xin Ngài
Khiến thỏa lòng đói vượt trần ai.

2. Chúa hãy tuôn dòng sông sống linh trị
Phát khởi từ suối chân từ bi
Cây lửa, áng mây dắt tôi suốt đàng
Trông nước Chúa, dong ruổi vững an
Chúa hẳn năng lực khiên thuẫn tôi rồi
Đấng Cứu Chuộc rất oai hùng ôi!

3. Lúc bước tôi đạp trên mé Giô-đanh
Mối lo sợ cúi xin trừ thanh
Đưa dẫn lướt trên sóng ma phũ phàng
Yên ổn bước lên Ca-na-an
Lúc đó tôi cùng dân thánh vui vầy
Tán mỹ Ngài khúc bất tuyệt đây.

4. Thống khổ, nghi sợ, tăm tối, ưu sầu
Với hổ thẹn quyết không còn đâu
Bao nẻo tối tăm Chúa đi trước rồi
Biết có đức tin chẳng biết mai
Lúc đó tôi cùng dân thánh vui vầy
Tán mỹ Ngài khúc bất tuyệt đây.

Lời Việt – Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ (1998)

Xin Chúa Dẫn Dắt

1. Chúa Thánh vô hạn, xin dắt đưa đường
Lúc trải trần thế khô hạn nay
Tôi dẫu yếu nhưng Chúa dư sức thần
Xin hãy lấy tay thánh đỡ nâng
Bánh của thiên thượng, tôi cúi xin Ngài
Khiến thỏa lòng đói vượt trần ai.

2. Chúa cứ tuôn dòng sông sống linh trị
Phát khởi từ suối chân từ bi
Cây lửa, áng mây dắt tôi suốt đàng
Trông nước Chúa, dong ruổi vững an
Chúa hẳn năng lực khiên thuẫn tôi rồi
Đấng Cứu Chuộc rất oai hùng ôi!

3. Lúc bước tôi đạp trên mé Giô-đanh
Mối lo sợ cúi xin trừ thanh
Đưa dẫn lướt trên sóng ma phũ phàng
Yên ổn bước lên Ca-na-an
Lúc đó tôi cùng dân thánh vui vầy
Tán mỹ Ngài khúc bất tuyệt đây.

4. Thống khổ, nghi sợ, tăm tối, ưu sầu
Với hổ thẹn quyết không còn đâu
Bao nẻo tối tăm Chúa đi trước rồi
Biết có đức tin chẳng biết mai
Lúc đó tôi cùng dân thánh vui vầy
Tán mỹ Ngài khúc bất tuyệt đây.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

46


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

 

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top