Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Dặn Lòng Trung Tín

Thánh Ca: Dặn Lòng Trung Tín

Tựa đề: Dặn Lòng Trung Tín
Nguyên tác: Be True
Nhạc và lời: Albert B. Simpson
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 453
Điệp Khúc Thánh Ca Be True

Be True

Be true! Be true!
Let the holy watchword ring;
Be true! to your trust,
Be true to your glorious King;
Be true! Be true!
Whether friends be false or few;
Whatsoe’er betide, ever at His side,
Let Him always find you true.

Vẹn Lòng Trung Tín

Dặn lòng trung tín,
Anh em hô chính khẩu hiệu nầy
Tận trung gìn lòng tin,
Tận trung theo Vua vinh hiển nay
Dặn lòng trung tín,
Tuy anh em dối ta gạt thầy
Dầu trường hợp nghịch bấy,
Nên nương Ngài từng giây
Nguyện Chúa thấy ta tín trung đây.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

453


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top