Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Trên Đường Hẹp Của Chúa

Thánh Ca: Trên Đường Hẹp Của Chúa

Tựa đề: Trên Đường Hẹp Của Chúa
Lời: Vô danh
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 448

[o
Trên Đường Hẹp Của Chúa

Cùng nhau ta bươn trên đường hẹp của Chúa
Chăm chú tiến bước cho xong cuộc chạy đua
Cùng nhau lên nơi chân quang lòa
Cùng nhau lánh thế giới gian tà
Cùng nhau tiến trên đường hẹp thập tự giá.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

448


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top