Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ơn Cao Sâu Rộng

Thánh Ca: Ơn Cao Sâu Rộng

Tựa đề: Ơn Cao Sâu Rộng 
Nguyên tác: High, High as the Heaven
Nhạc và Lời: C. Austin Miles, 1914
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 442

High, High as the Heaven

Ơn Cao Sâu Rộng
Ôi, cao, cao hơn thiên đàng
Rộng, rộng vượt đại dương lai láng
Sâu như vực không đáy
Là tình yêu Cứu Chúa tôi nay
Chúa vốn biết tôi lạc loài
Mà còn nhận làm con thân ái
Do lời Kinh Thánh chỉ minh
Tôi tường tình yêu Jêsus chẳng nhạt phai.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

442


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top