Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Chúng Ta Như Chiên Đi Lạc

Thánh Ca: Chúng Ta Như Chiên Đi Lạc

Tựa đề: Chúng Ta Như Chiên Đi Lạc
Nguyên tác: Chúng Ta Như Chiên Đi Lạc
Lời: Ê-sai 53:6 / Paul E. Carlson
Nhạc: Paul E. Carlson
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 438

Chúng Ta Như Chiên Đi Lạc

Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc ai theo đường nấy
Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc mà Con Người đã đến
Chúa Jêsus đến, đặng tìm và cứu kẻ bị mất, là người bị mất linh hồn.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

438


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top