Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian

Thánh Ca: Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian

Tựa đề: Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian
Nguyên tác: Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian
Nhạc và lời: Paul E. Carlson

Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian

Vì Đức Chúa Trời Yêu thương thế gian,
Đức Chúa Trời yêu thương thế gian,
Đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, là Jê-sus;
Hầu cho hễ ai tin, hễ ai tin, hễ ai tin Con ấy,
Không bị hư mất bao giờ,
Không bị hư mất bao giờ,
Mà được sự sống,
Được sự sống, sự sống đời đời. A-men.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

437


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top