Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Chúa Là Hòn Đá Của Tôi

Thánh Ca: Chúa Là Hòn Đá Của Tôi

Tựa đề: Chúa Là Hòn Đá Của Tôi
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 7:26-27; I Cô-rinh-tô 3:11; Ma-thi-ơ 7:24-25; Thi Thiên 71:3
Nhạc và lời: Paul E. Carlson
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 434

Chúa Là Hòn Đá Của Tôi

Kẻ nào nghe lời Ta phán đây mà không làm theo
Khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát
Có mưa sa, có nước chảy, có gió lay, xô động nhà ấy
Thì nó bị sập, hư hại rất nhiều, bị sập, hư hại rất nhiều
Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập
Là Đức Chúa Jêsus Christ, là Đức Chúa Jêsus Christ
Vậy, kẻ nào nghe và làm, làm theo lời Ta phán đây
Thì giống như một người, một người khôn ngoan
Cất nhà mình trên hòn đát, cất nhà mình trên hòn đá
Có mưa sa, có nước chảy, có gió lay, xô động nhà ấy
Song nó chẳng sập đâu, vì đã cất trên hòn đá
Vì đã cất trên hòn đá
Xin Chúa làm hòn đá dùng làm chỗ ở cho tôi
Hầu tôi được vào đó luôn luôn
Hầu tôi được vào đó luôn luôn
Chúa đã ra lịnh, ra lịnh đặng cứu rỗi tôi
Kìa, Chúa là hòn đá, hòn đá và đồn lũy tôi.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

434


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top