Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Giê-hô-va Là Đấng Chăn Giữ Tôi

Thánh Ca: Giê-hô-va Là Đấng Chăn Giữ Tôi

Tựa đề: Giê-hô-va Là Đấng Chăn Giữ Tôi
Nguyên tác: Đức Giê-hô-va Là Đấng Chăn Giữ Tôi
Kinh Thánh: Thi Thiên 23
Nhạc và lời: Paul E. Carlson


Giê-Hô-Va Là Đấng Giữ Tôi

Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi
Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì
Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi
Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh
Ngài bổ lại linh hồn tôi
Dẫn tôi vào các lối công bình
Vì cớ danh Ngài, vì cớ danh Ngài
Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết
Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào
Vì Chúa ở cùng tôi, vì Chúa ở cùng tôi
Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi
Chúa dọn bàn cho tôi
Trước mặt kẻ thù nghịch tôi
Ngài xức dầu cho đầu tôi
Chén tôi đầy tràn, thật chén tôi đầy tràn
Quả thật, trọn đời của tôi
Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi luôn
Sẽ theo tôi luôn, và tôi sẽ ở trong nhà
Nhà Đức Giê-hô-va tôi
Cho đến lâu dài, cho đến lâu dài
Ha-lê-lu-gia! A-men
Ha-lê-lu-gia! A-men.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

433


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top