Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Xin Chúa Mở Mắt Tôi

Thánh Ca: Xin Chúa Mở Mắt Tôi

Tựa đề: Xin Chúa Mở Mắt Tôi
Kinh Thánh: Thi Thiên 119:18, 89, 105
Lời: Paul E. Carlson
Nhạc: Paul E. Carlson
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 432

Xin Chúa Mở Mắt Tôi

Xin Chúa mở mắt tôi, xin Chúa mở mắt tôi
Đặng tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài
Hỡi Đức Chúa Trời, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời
Được vững lập đời đời trên trời
Nên Lời Chúa, là ngọn đèn, ngọn đèn cho chân của tôi
Là ánh sáng cho đường lối của tôi
Sáng luôn cho đường lối tôi.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

432


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top