Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Sự Thành Tín Chúa Rất Lớn

Thánh Ca: Sự Thành Tín Chúa Rất Lớn

Tựa đề: Sự Thành Tín Chúa Rất Lớn
Nguyên tác: Great is Thy Faithfulness
Lời: T. O. Chisholm
Nhạc: William M. Runyan
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 43

Great is Thy Faithfulness

1. Great is Thy faithfulness, O God my Father;
There is no shadow of turning with Thee;
Thou changest not, Thy compassions, they fail not;
As Thou hast been, Thou forever will be.

Refrain:

Great is Thy faithfulness!
Great is Thy faithfulness!
Morning by morning new mercies I see.
All I have needed Thy hand hath provided;
Great is Thy faithfulness, Lord, unto me!

2. Summer and winter and springtime and harvest,
Sun, moon and stars in their courses above
Join with all nature in manifold witness
To Thy great faithfulness, mercy and love.

3. Pardon for sin and a peace that endureth
Thine own dear presence to cheer and to guide;
Strength for today and bright hope for tomorrow,
Blessings all mine, with ten thousand beside!

Sự Thành Tín Chúa Rất Lớn

1. Giê-hô-va ôi, sự thành tín Chúa rất lớn thay
Không bóng biến thiên muôn đời Ngài luôn vững chãi
Ngài không thay đổi, đức yêu thương vô cùng rộng dài
Thật xưa đã có, hôm nay, mai sau còn hoài.

Điệp Khúc:

Thánh Chúa thành tín dường nào!
Thánh Chúa thành tín biết bao!
Ngày đêm tươi mới lòng tôi cảm thấy ơn dào
Điều tôi nhu yếu Chúa ban cho dư dật dường nào
Lòng thành tín Chúa trên tôi rộng lớn làm sao!

2. Thu, đông, xuân qua hạ lại đến tám tiết vãng lai,
Giăng bủa trên không, tinh, nhật nguyệt luân chuyển mãi
Toàn thiên nhiên giới chứng minh luôn thiên đại vạn đại
Về thành tín lớn, khoan nhân, yêu thương trong Ngài.

3. Tâm tôi yên vui tội được xóa, hưởng mãi cứu ân
Cha chí nhân luôn hiện diện dạy khuyên đưa dẫn
Ngày nay sức mới, suốt tương lai hy vọng rạng ngần
Hằng vui hưởng phước, tâm linh thỏa mãn muôn phần.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

43


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top