Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Cứu Chúa Siêu Việt

Thánh Ca: Cứu Chúa Siêu Việt

Tựa đề: Cứu Chúa Siêu Việt
Nguyên tác: Our Great Savior
Lời Anh: John Wilbur Chapman (1910)
Nhạc: Rowland H. Prichard (1830)
Tài Liệu: Hymns of Christian Life (1936) #227
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài số 21
Audio: Đèn Linh Ministry

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Our Great Savior
1 Jesus! what a friend for sinners!
Jesus! lover of my soul;
Friends may fail me, foes assail me,
He, my Savior, makes me whole
Refrain:
Hallelujah! What a Savior!
Hallelujah! What a friend!
Saving, helping, keeping, loving,
He is with me to the end.
2 Jesus! wwhat a strength in weakness!
Let me hide myself in Him;
Tempted, tried, and sometimes failing,
He, my strength, my vict’ry wins.
3 Jesus! what a help in sorrow!
While the billows o’er me roll,
Even when my heart is breaking,
He, my comfort, helps my soul.
4 Jesus! what a guide and keeper!
While the tempest still is high,
Storms about me, night o’ertakes me,
He, my pilot, hears my cry.
5 Jesus! I do now receive Him,
More than all in Him I find,
He hath granted me forgiveness,
I am His, and He is mine.
Cứu Chúa Siêu Việt
1. Jêsus, bạn thiết của muôn tội nhân
Jêsus yêu tôi ngàn muôn phần
Bè bạn lừa tôi, ác nhân phục quanh
Chúa giữ tôi luôn được vẹn lành.
Điệp Khúc:
Ha-lê-lu-gia! Cứu Chúa siêu việt
Ha-lê-lu-gia! Chúa bạn hiền
Cứu rỗi, giúp đỡ, yêu thương chẳng rời
Jêsus ở bên tôi trọn đời.
2. Jê-sus, Thần năng kẻ suy nhược nay
Suốt nhất sinh tôi nguyện nương Ngài
Hồi rèn luyện cơn thử thách sầu cay
Chúa thắng ban linh lực dư đầy.
3. Jêsus, nguồn nâng đỡ bao sầu tâm
Giúp tôi khi ba đào vang ầm
Dầu khi lòng tan vỡ muôn sầu sanh
Cứu Chúa Jêsus Ngài rịt lành.
4. Jêsus, Thần nâng đỡ, đưa đường tôi
Ở giữa cơn ba đào dập dồi
Nhờ tay Jêsus lái con thuyền đây
Khỏi tố giông đêm mù mịt nầy.

5. Jêsus, giờ con tiếp nghinh Ngài đây
Chính Chúa nơi con nhận ơn đầy
Thật tôi con ơn Chúa tha tội nay
Chúa của con, con thuộc Chúa rày

Nhạc

21


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top