Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Nguyện Ngài Nhớ Tôi

Thánh Ca: Nguyện Ngài Nhớ Tôi

Tựa đề: Nguyện Ngài Nhớ Tôi
Nguyên tác: Remember Me, O Mighty One
Nhạc và Lời: Joanna Kinkel
Tài Liệu: Alexander’s Male Choir #40
Methodist Hymn and Tune Book: #455
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 428

Remember Me, O Mighty One

1 When storms around are sweeping,
When lone my watch I’m keeping,
‘Mid fires of evil falling,
‘Mid tempters’ voices calling.

Refrain:

Remember me, O Mighty One!
Remember me, O Mighty One!

2 When walking on life’s ocean,
Control its raging motion;
When from its dangers shrinking,
When in its dread deeps sinking.

3 When weight of sin oppresses,
When dark despair distresses,
All thro’ the life that’s mortal,
And when I pass death’s portal.

Nguyện Ngài Nhớ Tôi

1. Khi trận giông tố bủa cuốn tôi
Hồi mình tôi gác cảnh lẻ loi
Khi ngọn lửa ác cháy bốn bên
Trong cơn bao cảm dỗ dấy lên.

Điệp Khúc:

Thần Toàn Năng hỡi! Nghe tôi hội này
Xin Chúa nhớ đến tôi nguy ngập đây.

2. Khi vượt qua giữa biển khổ nay
Nguyền Ngài ngăn sóng cuốn, gió ly
Lúc đầy kinh khiếp giữa hiểm nguy
Khi sắp đắm dưới đáy thống bi.

3. Khi lượng gian ác hãm áp tôi
Luồng sầu đen tối sắp cuốn tôi
Giữa đời hay chết, cảnh thảm thương
Khi tôi bước đến cửa tử vương.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

428


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top