Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Chúa Chí Thánh Vinh Quang

Thánh Ca: Chúa Chí Thánh Vinh Quang

Tựa đề: Chúa Chí Thánh Vinh Quang
Nguyên tác: Glory to God in the Highest
Lời: Vô danh
Nhạc: George C. Stebbins, 1888
Tài Liệu: The Male Chorus #84
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 423

Glory to God in the Highest

1. Softly the night is falling
on Bethl’em’s peaceful hill
Silent the shepherds watching
Their gentle flocks are still

Refrain:

Hark! to the wond’rous music
Falling from out the sky
Glory to God in the highest
Glory to God on high.

2. Come with the joyfull shepherds
Hastening from their fold
Come with the wise men, bringing
their incense, myrrh, and gold.

3. Ye who are worn and weary
Come with the cradlethrong
Bring Him your love and devotion
Join in the angel’s songs

Chúa Chí Thánh Cả Sáng Bấy!

. Đêm âm u kia đang bủa giăng
Đồi Đa-vít vắng bóng, tiếng
Giữa cảnh ấy có mấy gã chăn
Lặng yên thức giữ nhóm chiên.

Điệp Khúc:

Kìa, tiếng thiên binh hát vang trời
Réo rắt khúc ca diệu thay
“Chúa Chí thánh sáng danh muôn muôn đời!
Chúa Chí thánh cả sáng bấy!”

2. Theo anh em chăn chiên, ớ ai
Cùng vui đến với Ấu Chúa
Nối gót Bác Sĩ bước chớ sai
Đồng đem của báu hiến Vua.

3. Ai đang đau thương, đang khiếp kinh
Nhìn ngay máng cỏ kíp đến
Khá kính mến Chúa, hiến nhứt sinh
Cùng muôn thiên sứ hát lên.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

423


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top