Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tình Yêu Chúa Không Suy Lường

Thánh Ca: Tình Yêu Chúa Không Suy Lường

Tựa đề: Tình Yêu Chúa Không Suy Lường
Nguyên tác: God Loved the World of Sinners Lost
Lời: Martha M. Stockton, 1871
Nhạc: W. G. Fischer, 1835-1912
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 42

God Loved the World of Sinners Lost

1. God loved the world of sinners lost
And ruined by the fall;
Salvation full, at highest cost,
He offers free to all.

Refrain:

Oh, ’twas love, ’twas wondrous love,
The love of God to me;
It brought my Savior from above,
To die on Calvary!

2. E’en now by faith I claim Him mine,
The risen Son of God;
Redemption by His death I find,
And cleansing through the blood.

3. Love brings the glorious fullness in,
And to His saints makes known
The blessed rest from inbred sin,
Through faith in Christ alone.

4. Believing souls, rejoicing go;
There shall to you be giv’n
A glorious foretaste, here below,
Of endless life in Heav’n.

5. Of vict’ry now o’er Satan’s pow’r
Let all the ransomed sing,
And triumph in the dying hour
Through Christ, the Lord, our King.

Tình Yêu Thương Chúa Khôn Suy Lường

1. Kìa tình yêu thương Chúa khôn suy lường
Dẫu người gian ác, Chúa thương
Ban một ơn cứu giá cao phi thường
Ai nhận tin thoát tử vương.

Điệp Khúc:

Cao quý thay! Đức Chúa Trời tôi
Vì yêu thương chính thân tôi
Sai Con quý yêu xuống chốn tội lỗi
Chết thay trên thập tự rồi.

2. Giờ này tôi xưng Đấng sống lại rồi
Thuộc về tôi bởi đức tin
Do sự hy sinh Chúa, tôi sạch tội
Tâm hồn trong trắng tuyết in.

3. Vì tình yêu thương Thánh Linh lâm trần
Dạy mọi con cái của Cha
Thoát tội căn, hưởng nghỉ ngơi thập phần
Duy nhờ tin danh Chúa ta.

4. Mọi người tin Chúa bước đi vui hoài
Được đầy ơn phước Chúa ban
Hân hạnh tiên hưởng vĩnh sinh thiên đài
Ô, thật vui thú, vẻ vang!

5. Này người tân sinh khải ca vang lừng
Giày đạp oai thế quỷ ma
Do quyền năng Chúa chính khi ly trần
Tử thần kinh khiếp lánh xa.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

42


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top