Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Hồn Ta Hằng Khen Chúa

Thánh Ca: Hồn Ta Hằng Khen Chúa

Tựa đề: Hồn Ta Hằng Khen Chúa
Nguyên tác: Thi Thiên 103
Lời: Thi Thiên 103
Nhạc: A. L. Skoog
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 419
Audio: Đèn Linh Ministry

Hồn Ta Hằng Khen Chúa

Hồn ta hằng khen Chúa, hồn ta hằng khen Chúa,
Chớ quên các ân huệ Ngài. Tội ngươi Chúa tha sạch rồi,
Đau ốm Chúa cho mạnh lành, Hưởng ân hồng trường sinh.
Đức khoan nhân rộng, dài,
Chớ nên quên ân huệ Ngài;
Hưởng phước mới chẳng thể đếm, tuổi tác cứ phới phới xuân.
Chúa chí thánh vốn có tâm từ mẫn,
Luôn ban ân phước quí báu xuống khắp chốn thế gian,
Chậm giận, sẵn tha, tuôn ra suối ơn nhân từ lai láng.
Mọi tội ác, Chúa Chí Thánh chẳng chấp trách ngươi,
Dù giận nhưng Thánh Chúa chẳng ghi nhớ hoài.

Cha khoan nhân không chiếu lỗi ngươi gia hình,
Không khứng lấy ác trả ác theo nhân tình.
Ngài chí nhân!
Trời dẫu cao, đức ái nhân Ngài nghìn trùng hơn.

Ô! Trông lên vùng không bát ngát bao la, kìa,
Nhưng ái đức Chúa rộng so gấp mấy kia.
Kìa, lòng nhân Chúa đối với kẻ kính sợ Ngài cao lớn thay,
Chúa ném ác uế khỏi chúng khác chi đông xa đoài.

Thật dường như Cha xót thương con mình,
Hẳn Chúa quí mến suốt nhất sinh,
Để ta nương cánh Ngài hết lòng,
Phải, ta tôn kính danh Ngài thủy chung.

Hồn ta hằng khen Chúa!
Hồn ta hằng khen Chúa!
Kẻ kính mến Chúa ắt không lay chuyển,
Chúa thương dắt đưa châu tuyền,
Cả đến cháu chít phước ân vui hưởng,
Chúng dâng thân, hồn kính mến Vua miên trường.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

419


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top