Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ơn Trời Cao Sâu

Thánh Ca: Ơn Trời Cao Sâu

Tựa đề: Ơn Trời Cao Sâu
Lời: Ông Văn Huyên, 1930
Nhạc: Lowell Mason, 1864
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 409
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Ơn Trời Cao Sâu

1. Ơn Trời cao sâu không giới cương
Dầu hèn mà Ngài yêu thương
Trong lòng mẹ kêu ta đứa ương
Quyền Ngài ai đo lường
Ngày ngày Thần Ngài khuyến khích luôn
Kêu ta mau mau qui hướng
Vui lòng chọn ta nên đống lương
Nguyền hằng theo trọn đường.

2. Môn đồ Jêsus ta ớ ai
Bền lòng nhờ Ngài hôm mai
Lo làm lợi ta-lâng gấp hai
Đừng rằng đêm còn dài
Hằng ngày Ngài cùng ta tiến hoài
Cho ta luôn thêm hăng hái
Mau truyền lệnh Jêsus phán sai
Nhờ Ngài ban năng tài.

3. Chăn bầy Jêsus giao chúng ta
Đừng hiềm trò đời gian ngoa
Khêu đèn thập tự luôn chiếu ra
Dìu bầy xa đường tà
Dùng vàng, bạc, đừng đem rơm ra
Chăm lo xây trên Tảng Đá
Chuyên lòng được nên theo ý Cha
Đời đời vui một nhà.

4. Muôn vàn sinh linh kêu réo ai
Đành lòng nào ngồi bưng tai
Mau thừa lệnh Jêsus phán sai
Thì giờ chẳng bao dài
Đừng chần chờ mà vương huyết ai
Nên luôn chuyên tâm hăng hái
Lo trọn khi Jêsus tái lai
Cùng Ngài cai trị hoài.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

409


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top