Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Phước Thay Mối Dây Kết Thân

Thánh Ca: Phước Thay Mối Dây Kết Thân

Tựa đề: Phước Thay Mối Dây Kết Thân
Nguyên tác: Blest Be the Tie That Binds
Lời: John Fawcett (1740-1817)
Nhạc: Johann G. Naegeli (1768-1836)
Hòa âm: Lowell Mason (1792-1872)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 407

Blest Be the Tie That Binds

1. Blest be the tie that binds
Our hearts in Christian love;
The fellowship of kindred minds
Is like to that above.

2. Before our Father’s throne
We pour our ardent prayers;
Our fears, our hopes, our aims are one,
Our comforts and our cares.

3. We share each other’s woes,
Our mutual burdens bear;
And often for each other flows
The sympathizing tear.

4. When we asunder part,
It gives us inward pain;
But we shall still be joined in heart,
And hope to meet again.

Phước Thay Mối Dây Kết Thân

1. Phước thay mối dây kết thân
Kết hiệp ta bằng ái ân
Trong hồi tương giao bởi tình yêu thánh
Khác nào trên miền thiên thành.

2. Chúng ta trước ngôi Chúa Cha
Một lòng kêu cầu thiết tha
Hy vọng, hay mục đích, cả kinh khủng
Lẫn sầu tư đều chung cùng.

3. Sớm hôm gánh nặng có nhau
Đêm ngày xoa nỗi đớn đau
Ta nguyền tương liên trên đời vân cẩu
Cảm lòng chia xẻ lụy sầu.

4. Lúc ta phải từ giã đây
Tuy tình thương thật khó khuây
Nhưng hằng tâm giao trước Giê-xu mãi
Hy vọng tương ngộ một ngày.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

407


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

 

 

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top