Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Vùn Vụt Năm Cũ Nay Đã Qua

Thánh Ca: Vùn Vụt Năm Cũ Nay Đã Qua

Tựa đề: Vùn Vụt Năm Cũ Nay Đã Qua
Nguyên tác: The Old Year Hath Now Passed Away
Lời: Johann Steurlein (1546-1613)
Dịch ra tiếng Việt theo bản Anh, 1949
Nhạc: Ludvig M. Lindeman, 1812-1887
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 405

The Old Year Hath Now Passed Away

1. The old year now hath passed away;
We thank Thee, O our God, today
That Thou hast kept us through the year
When danger and distress were near.

2. We pray Thee, O eternal Son,
Who with the Father reign’st as One,
To guard and rule Thy Christendom
Through all the ages yet to come.

3. Take not Thy saving Word away,
Our souls’ true comfort, staff, and stay.
Abide with us and keep us free
From errors, following only Thee.

4. Oh, help us to forsake all sin,
A new and holier course begin!
Mark not what once was done amiss;
A happier, better year be this,

5. Wherein as Christians we may live
Or die in peace that Thou canst give,
To rise again when Thou shalt come
And enter Thine eternal home.

6. There shall we thank Thee and adore
With all the angels evermore.
Lord Jesus Christ, increase our faith
To praise Thy name through life and death.

Vùn Vụt Năm Cũ Nay Đã Qua

1. Vùn vụt năm cũ nay đã qua rồi
Năm mới chúng tôi thầm tạ Ba Ngôi
Đã dắt đưa qua một năm vẹn toàn
Bao lúc khó khăn, sầu khổ, tai nạn.

2. Nguyện cùng Đức Chúa Con, Đấng muôn đời
Cai quản với Cha muôn sự mọi nơi
Dắt dẫn, chăn nuôi bầy chiên dại khờ
Trong cả tân niên, mọi phút mọi giờ.

3. Nguyện hộ cho chúng tôi thoát tội trần
Lên chốn cao hơn, tinh sạch mười phân
Khuyết điểm năm qua nguyện qua sạch ngần
Ơn mới suốt năm đầy dẫy tâm thần.

4. Nguyện từ nay sống danh Chúa vẻ vang
Hay sớm tiêu diêu thiên thành bình an
Chúa đến, phước thay cùng nhau phục hoạt
Muôn thuở ở thiên đàng sống hoan lạc.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

405


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top