Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Trong Christ Yên Giấc

Thánh Ca: Trong Christ Yên Giấc

Tựa đề: Trong Christ Yên Giấc
Nguyên tác: Asleep in Jesus
Lời: Margaret Mackay, 1862
Nhạc: William S. Bradbury, 1863
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 404

Asleep in Jesus

1. Asleep in Jesus! Blessed sleep,
From which none ever wakes to weep;
A calm and undisturbed repose,
Unbroken by the last of foes.

2. Asleep in Jesus! Oh, how sweet,
To be for such a slumber meet,
With holy confidence to sing
That death has lost his venomed sting!

3. Asleep in Jesus! Peaceful rest,
Whose waking is supremely blest;
No fear, no woe, shall dim that hour
That manifests the Savior’s pow’r.

4. Asleep in Jesus! Oh, for me
May such a blessed refuge be!
Securely shall my ashes lie,
And wait the summons from on high.

5. Asleep in Jesus! Far from thee
Thy kindred and their graves may be;
But there is still a blessed sleep,
From which none ever wakes to weep.

Trong Christ Yên Giấc

1. Trong Christ yên giấc, trông Sao Mai mọc
Chờ giờ vùng thức không còn than khóc
Yên thay! Êm thay! Ngàn thu an nghỉ
Đâu có rối reng thù nghịch tứ vi.

2. Yên thay! Yên giấc trong Christ vui kỳ
Này là một giấc êm đềm cao quý
Ta hoan ca do lòng tin thanh khiết
Ôi tử vong, nay nọc mày tiêu diệt.

3. Yên thân trong Christ nay an bình thật
Giờ được lại sống hân hạnh trước nhất
Không ưu tư, tai họa làm u ám
Khi Chúa phô ra quyền lực siêu phàm.

4. Trong Christ yên giấc, tôi coi vinh hạnh
Tiêu diêu bên Chúa vui mừng khôn sánh
Tuy thân chôn nơi phần mộ đâu đấy
Khi Chúa tái lâm Ngài gọi ta dậy.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

404


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top