Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Báp Têm Trong Jesus

Thánh Ca: Báp Têm Trong Jesus

Tựa đề: Báp Têm Trong Jesus
Nguyên tác: Baptised into Our Saviour’s Death
Lời: Khuyết danh
Nhạc: William H. Havergal, 1846
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 397

]
Báp-Têm Trong Jêsus

1. Đồng chịu Báp-têm, chết trong Jêsus
Lòng tôi quyết chết từ nay
Sống với Jêsus thoát lốt hư phù
Cùng Ngài thiên quốc cao bay.

2. Dù tại bên hữu ngôi Cha đêm ngày
Ngài được vinh hiển lạ thay
Cũng vẫn xưng mình Anh cả ta rày
Vị tiền nhân của ta nay.

3. Nguyện được nhân ái, tín tâm tuyệt vời
Vượt đời gian ác phù hoa
Quyết chứa muôn vàn châu báu trên trời
Lòng này luôn hướng nước Cha.

4. Nguyện đời lôi kéo chúng tôi trụy lạc
Nhờ Ngài thêm sức vụt bay
Bởi hấp lực Ngài cho chúng tôi đạt
Được phần ban thưởng vinh thay.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

397


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top