Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ngắm Jesus Đừng Xao

Thánh Ca: Ngắm Jesus Đừng Xao

Tựa đề: Ngắm Jesus Đừng Xao
Lời: Khuyết Danh
Nhạc: Khuyết Danh

Ngắm Jêsus

Ta cứ tiến bước ngắm Jêsus đừng xao
Lâm cơn tranh chiến không hề nao
Chúa vừa giúp, chớ sợ chỉ tin cậy vâng lời
Ta thắng nhờ Vua muôn đời.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

391


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top