Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Quyết Sống Cho Christ

Thánh Ca: Quyết Sống Cho Christ

Tựa đề: Quyết Sống Cho Christ
Lời: Khuyết Danh
Nhạc: Khuyết Danh

Sống Cho Chúa

Quyết sống cho Christ,
Quyết sống cho Ngài,
Vì Ngài đã cứu linh hồn tôi;
Quyết sống cho Christ,
Quyết sống cho Ngài,
Vì Ngài đã cứu linh hồn rồi.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

381


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top