Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tuần Vừa Qua

Thánh Ca: Tuần Vừa Qua

Tựa đề: Tuần Vừa Qua
Nguyên tác: Safely Through Another Week
Lời: John Newton, 1779
Nhạc: Lowell Mason, 1824
Tài Liệu: The Lutheran Hymnal #11
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 38

Safely Through Another Week

1. Safely through another week
God has brought us on our way;
Let us now a blessing seek,
Waiting in His courts today:
Day of all the week the best,
Emblem of eternal rest.

2. Mercies multilpied each hour
Through the week our praise demand;
Guarded by almighty power,
Fed and guided by His hand,
How ungrateful we have been
In repaying love with sin!

3. While we pray for pard’ning grace
Through the dear Redeemer’s name,
Show Thy reconciled face,
Look not on our sin and shame.
From our worldly cares set free,
May we rest this day in Thee!

4. As we come Thy name to praise,
May we feel Thy presence near;
May Thy glory meet our eyes
While we in Thy house appear!
Here afford us, Lord, a taste
Of our everlasting feast.

5. May Thy Gospel’s joyful sound
Conquer sinners, comfort saints;
Make the fruits of grace abound,
Bring relief for all complaints.
Thus may all our Sabbaths prove
Till we join the Church above.

Tuần Vừa Qua

1. Tuần vừa qua thay thảy chúng tôi
Được bình an bởi Chúa cho rồi
Ngày nay xin Chân Chúa Ba Ngôi
Đổ các phước thiêng liêng từ trời
Chính bữa nay phước nhất trong tuần
Tượng trưng cảnh bình thái tương lai
Chính bữa nay phước nhất trong tuần
Tượng trưng cảnh an thái lâu dài.

2. Rày nhân danh Chân Chúa chúng tôi
Cầu Ngài tha thứ cả muôn tội
Nguyện Ngài đem gian ác xóa bôi
Tỏ vẻ khoan nhân Cha đời đời
Ước bữa nay nghỉ an trong Ngài
Không lo lắng sự thế mảy may
Ước bữa nay nghỉ an trong Ngài
Không lo lắng ở thế gian rày

3. Cùng tôn vinh danh Chúa chúng tôi
Nguyền được xem Thánh nhan rạng ngời
Nhà Ngài đây ai nấy chúng tôi
Ước thấy vinh quang Cha đời đời
Ước bữa nay chúng tôi vui mừng
Tiệc thiên quốc toàn hưởng nay mai
Ước bữa nay chúng tôi vui mừng
Tiệc thiên quốc sẽ hưởng lâu dài.

4. Nguyện mọi nơi vang tiếng Phước âm
Vực tội nhân cứu chiên lạc lầm
Nguyện linh hoa, ân quả nẩy đâm
Tán cảnh đau thương, tiêu lụy trầm
Ước chúng tôi nếm luôn an nhật
Tận khi đến thành thánh muôn đời
Ước chúng tôi nếm luôn an nhật
Kịp vô cõi thánh ở trên trời.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

38


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top