Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Trung, Thành, Tín, Nghĩa

Thánh Ca: Trung, Thành, Tín, Nghĩa


Tựa đề: Trung, Thành, Tín, Nghĩa
Nguyên tác: Truehearted, Wholehearted
Tựa đề: Trung Thành Tín Nghĩa
Lời: Frances R. Havergal, 1836-1879
Nhạc: George C. Stebbins, 1890
Tài Liệu: “Our Own Ga­zette,” Y. W. C. As­so­ci­a­tion News, Vol­ume III, 1887.
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 378

Truehearted, Wholehearted
1. Truehearted, wholehearted, faithful and loyal,
King of our lives, by Thy grace we will be;
Under the standard exalted and royal,
Strong in Thy strength we will battle for Thee.
Refrain
Peal out the watchword! Silence it never!
Song of our spirits, rejoicing and free;
Peal out the watchword! Loyal forever!
King of our lives, by Thy grace we will be.
2. Wholehearted! Savior belovèd and glorious,
Take Thy great power and reign Thou alone,
Over our wills and affections victorious—
Freely surrendered and wholly Thine own.
3. Truehearted, wholehearted! Fullest allegiance
Yielding henceforth to our glorious King!
Valiant endeavor and loving obedience
Freely and joyously now would we bring.
4. Truehearted! Savior, Thou knowest our story,
Weak are the hearts that we lay at Thy feet,
Sinful and treacherous! yet, for Thy glory,
Heal them, and cleanse them from sin and deceit.
5. Half-hearted, false-hearted! Heed we the warning!
Only the whole can be perfectly true;
Bring the whole offering, all timid thought scorning,
Truehearted only if whole-hearted too.
6. Half-hearted! Savior, shall aught be withholden,
Giving Thee part Who has given us all?
Blessings outpouring, and promises golden
Pledging, with never reserve or recall!
7. Half-hearted? Master, shall any who know Thee
Grudge Thee their lives, who has laid down Thine own?
Nay! we would offer the hearts that we owe Thee,
Live for Thy love and Thy glory alone.
8. Sisters, dear sisters, the call is resounding,
Will ye not echo the silver refrain,
Mighty and sweet, and in gladness abounding?–
“Truehearted, whole-hearted!” ringing again.
9. Jesus is with us, His rest is before us,
Brightly His standard is waving above!
Sisters, dear sisters, in gathering chorus,
Peal out the watchword of courage and love!

Trung Thành Tín Nghĩa
1. Trung, thành, tín, nghĩa, bầy tôi con hứa nguyện vuông tròn
Nhờ ơn Vua Thánh giúp chúng tôi vẹn lòng son
Trông cờ phấp phới, đội binh thiêng đứng chờ nghe lệnh
Nhờ linh năng Jê-sus, đấu tranh cho thiên đình.
Điệp Khúc:
Khẩu hiệu ta quyết hô
Theo nhịp chân tiến binh
Hát khúc tự do và mừng vui đầy tâm linh
Khẩu hiệu ta quyết hô
Trung thành luôn nhất sinh
Chúa Vua đầy ơn, lòng chúng tôi xin trung thành.”
2. Trung, thành, tín, nghĩa, phận quân nhân quyết tạc tâm hồn
Lạy Vua vinh hiển, nay xin vâng phục Ngài luôn
Do lòng yêu mến, tình nguyện vâng huấn lệnh Vua truyền
Ngày đêm tươi vui, can đảm xông pha trận tiền.
3. Ơn Jê-sus dắt dìu ta sắp nghỉ yên, trông kìa
Cờ thiêng chói lói phất phới trên khung trời kia
Anh chị em hỡi, cùng nhau ta ngước mặt lên trời
Hòa thanh ca khúc can đảm yêu thương đời đời.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

378


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top