Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tại Chốn Trận Tiền

Thánh Ca: Tại Chốn Trận Tiền

Tựa đề: Tại Chốn Trận Tiền
Nguyên tác: At the Battle’s Front
Nhạc và lời: Lelia Naylor Morris, 1862-1929
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 377
Audio: Đèn Linh Ministry

At the Battle’s Front

1. I’ve enlisted for life in
The army of the Lord,
Though the fight may be long, and
The struggle fierce and hard;
With the armor of God and
The Spirit’s trusty sword,
At the front of the battle
You will find me.

Refrain:

Hear the tramp! tramp!
Tramping of the army,
The triumph shouting,
The foe we’re routing;
Hear the tramp! tramp!
Tramping of the army,
Marching on to victory;
I’m in this army,
This glorious army,
And the God of battles
Will defend me;
I’m in this army,
This glorious army,
At the front of the battle
You will find me.

4. With the banner of love and of
Holiness unfurled,
Full salvation proclaim to
A sinful, dying world;
Though the darts thick and fast
From the enemy be hurled,
At the front of the battle
You will find me.

3. Is your name, friend, enrolled
With the loyal ones and true?
Will you dare now to stand with
The Savior’s faithful few?
Will you join with me now
And the covenant renew?
At the front of the battle
You will find me.

Tại Trận Tiền

1. Đời tôi nay đã tình nguyện
Ký tên gia nhập thập tự đoàn
Dầu giao chiến còn trường kỳ,
Dầu tranh đấu gay go, nguy nàn
Mặc áo giáp nịt gọn gàng,
Tuốt gươm trần thẳng tiến quyết chiến
Nếu anh tìm, ắt sẽ thấy
Tôi tại chốn trận tiền.

Điệp Khúc:

Tiếng chơn rậm rập
Quân ta mạnh mẽ vô cùng
Xua đối phương tan rồi,
Ca khúc thắng oai hùng
Tiếng chơn rầm rập
Quân ta mạnh mẽ vô cùng
Nổi khúc thắng ca nơi tận trung
Vinh diệu thay tên tôi
Liệt vào quân thánh đây
Giê-hô-va vạn quân
Giúp tôi mạnh mẽ đây!
Vinh diệu thay tên tôi
Liệt vào quân linh chiến
Muốn kiếm tôi anh phải đi
Ngay vào chốn trận tiền.

2. Cờ yêu thương nhuộm giọt hồng
Phất tung lên rợp một vùng trời
Lòng hăng hái truyền đạo trời
Cho muôn kẻ luân vong trong đời
Dầu địch quân mạnh bực nào,
Lướt tên đạn quyết tiến, quyết chiến
Nếu anh tìm, ắt sẽ thấy
Tôi tại chốn trận tiền.

3. Bạn thân mến chần chờ gì
Ký tên gia nhập thập tự đoàn
Cùng quân thánh đồng một lòng
Tận trung với Jêsus vẹn toàn?
Bạn theo tôi, nhập đội nầy,
Trước Chúa cùng kết ước quyết chiến
Nếu ai tìm, ắt thấy
Chúng ta tại chốn trận tiền.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

377


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top