Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Sẵn Sàng

Thánh Ca: Sẵn Sàng

Tựa đề: Sẵn Sàng
Nguyên tác: Ready
Lời: A. C. Palmer
Nhạc: Charles D. Tillman
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 375

Ready

1. Ready to suffer grief or pain,
Ready to stand the test,
Ready to stay at home and send
Others if He sees best.

Chorus:

Ready to go, ready to stay,
Ready my place to fill,
Ready for service, lowly or great,
Ready to do His will.

2. Ready to go, ready to bear,
Ready to watch and pray,
Ready to stand aside and give,
Till He shall clear the way.

3. Ready to speak, ready to think,
Ready with heart and brain,
Ready to stand where He sees fit,
Ready to bear the strain.

4. Ready to speak, ready to warn,
Ready o’er souls to yearn,
Ready in life, ready in death,
Ready for His return.

Sẵn Sàng

1. Sẵn nếm trải hết mọi gian lao, tai ương
Sẵn chịu luyện tập trăm đường
Cũng sẵn để ở lại lo cho ai đi
Sẵn phục linh ý mọi khi.

Điệp Khúc:

Sẵn tiến sẵn thoái theo ơn Cha sai
Sẵn tròn phận tôi tớ Ngài
Sẵn để gánh trách nhiệm tuy tôn hay ti
Sẵn phục linh ý mọi khi.

2. Sẵn bước để tiến hành, không nao trong tâm
Sẵn sàng canh giữ, khẩn nguyện
Sẵn nghỉ để Chúa dùng anh em thay tôi
Sẵn chờ Cha mở đường thôi.

3. Sẵn trí để giảng luận, hay tâm suy tư
Sẵn sàng thân, tâm, não này
Sẵn cứ đứng vững vàng nơi Cha ưa vui
Sẵn chịu đau khổ nào lui.

4. Sẵn để cảnh cáo hoặc rao ra kim ngôn
Sẵn vực muôn muôn linh hồn
Sống chết cũng sẵn sàng, luôn luôn an tâm
Sẵn sàng đón Chúa phục lâm.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

375


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top