Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Mau Dâng Cho Chúa Bao Điều Tốt Nhứt

Thánh Ca: Mau Dâng Cho Chúa Bao Điều Tốt Nhứt

 

Tựa đề: Mau Dâng Cho Chúa Bao Điều Tốt Nhứt
Nguyên tác: Give of Your Best to the Master
Lời: Howard Grose
Nhạc: Charlotte A. Banard, 1830-1869
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 374
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Give of Your Best to the Master

1. Give of your best to the Master;
Give of the strength of your youth;
Throw your soul’s fresh, glowing ardor
Into the battle for truth.
Jesus has set the example,
Dauntless was He, young and brave;
Give Him your loyal devotion;
Give Him the best that you have.

Refrain:
Give of your best to the Master;
Give of the strength of your youth;
Clad in salvation’s full armor,
Join in the battle for truth.

2. Give of your best to the Master;
Give Him first place in your heart;
Give Him first place in your service;
Consecrate every part.
Give, and to you will be given;
God His beloved Son gave;
Gratefully seeking to serve Him,
Give Him the best that you have.

3. Give of your best to the Master;
Naught else is worthy His love;
He gave Himself for your ransom,
Gave up His glory above.
Laid down His life without murmur,
You from sin’s ruin to save;
Give Him your heart’s adoration;
Give Him the best that you have.

Mau Dâng Cho Chúa Bao Điều Tốt Nhứt

1. Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhứt
Thời thanh xuân luôn cả năng lực
Đem tâm tươi mới luôn bầu máu nóng
Giảng Tin Lành, chẳng nao lòng
Jêsus Christ xưa treo gương lạ lùng
Rất mực can đảm, rất anh hùng
Bạn khá dâng tâm yêu thương chẳng phai
Dâng điều chi tốt nhứt cho Ngài
Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhứt
Thời thanh xuân luôn cả năng lực
Mang nhung trang cứu rỗi nhờ sức thánh
Đấu tranh vì lẽ Tin Lành.

2. Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhứt
Điều cao hơn hết của tâm lực
Bao nhiêu công tác, trước vì Chúa Thánh
Hãy dâng vẹn vẻ trung thành
Vì nếu anh dâng, ơn Cha trả dồi
Chúa vì ta phó Con Một rồi
Lòng biết ơn nên lo phục sự hoài
Dâng điều chi tốt nhứt cho Ngài
Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhứt
Thời thanh xuân luôn cả năng lực
Mang nhung trang cứu rỗi nhờ sức thánh
Đấu tranh vì lẽ Tin Lành.

3. Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhứt
Nào chi so nhân ái Chúa được
Cam tâm xa chốn thiên đàng chói sáng
Cứu anh Ngài bỏ thân vàng
Ngài chẳng thở than vui chịu nhục hình
Để chuộc anh thoát ly tội tình
Vậy hãy dâng tâm linh thờ Ngài hoài
Dâng điều chi tốt nhứt cho Ngài
Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhứt
Thời thanh xuân luôn cả năng lực
Mang nhung trang cứu rỗi nhờ sức thánh
Đấu tranh vì lẽ Tin Lành.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

374


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top