Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tôi Dầu Nhỏ

Thánh Ca: Tôi Dầu Nhỏ


Tựa đề: Tôi Dầu Nhỏ
Nguyên tác: Tôi Dầu Nhỏ
Lời:
Nhạc: Haldor Lilenas
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 370

Tôi Dầu Nhỏ
1. Em dầu có bàn tay thật nhỏ, Cũng vui lòng chịu khó;
Xin dùng để hầu lo việc thánh, Đúng ý Cha nhơn lành.
Điệp Khúc:
Quyết tâm đem thân mọn nầy, Nguyền dâng Jê-sus đây.
2. Em dầu có bàn chơn thật nhỏ, Quyết đi cùng mọi chỗ,
Mong Ngài dắt dìu em càng tới, Chỗ hiển vinh trên trời.
3. Em dầu có miệng môi thật nhỏ, Ước Jê-sus dùng nó;
Đêm ngày giúp vào công việc thánh, Mãi giảng rao Tin-lành.
4. Em dầu có cặp tai thật nhỏ, Lắng nghe Ngài dạy dỗ,
Để thuật tích Jê-sus từ ái, Đấng thiếu nhi yêu hoài.
5. Em dầu trí hèn, thân còn nhỏ, Quyết dâng, không sợ khó,
Mong Ngài đổi thành ra người mới, Sống giúp Cha muôn đời.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

370


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top