Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ngày Nghỉ Phước Hạnh

Thánh Ca: Ngày Nghỉ Phước Hạnh


Tựa đề: Ngày Nghỉ Phước Hạnh
Nguyên tác: O Day of Rest and Gladness
Kinh Thánh: Thi Thiên 118:24
Lời: Christopher Wordsworth, 1862
Nhạc: Lowell Mason, 1839
Tài Liệu:
Gesangbuch d. Herzogl. Wuerttemberg. Hofkapelle,1784
The Lutheran Hymnal #9
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 37

O Day of Rest and Gladness

1. O day of rest and gladness,
O day of joy and light,
O balm of care and sadness,
Most beautiful, most bright,
On thee the high and lowly
Before th’ eternal throne
Sing, “Holy, holy, holy,”
To the great Three in One.

2. On thee at the Creation
The light first had its birth;
On thee for our salvation
Christ rose from depth of earth;
On thee our Lord victorious
The Spirit sent from heaven,
And thus on thee, most glorious,
A threefold light was given.

3. Thou art a cooling fountain
In life’s dry, dreary sand;
From thee, like Nebo’s mountain,
We view our Promised Land;
A day of sweet reflection,
A day of holy love,
A day of resurrection
From earth to things above.

4. Today on weary nations
The heavenly manna falls;
To holy convocations
The silver trumpet calls,
Where Gospel-light is glowing
With pure and radiant beams
And living water flowing
With soul-refreshing streams.

5. New graces ever gaining
From this our day of rest,
We reach the rest remaining
To spirits of the blest.
To Holy Ghost be praises,
To Father, and to Son;
The Church her voice upraises
To Thee, blest Three in One.

Ngày Nghỉ Phước Hạnh

1. Ngày nghỉ rất phước hạnh, khương bình
Ngày thánh hớn hở hân hoan
Là thuốc chữa khổ tăm thương tình
Rực rỡ ánh sáng vẻ vang
Muôn thuở trỗi khúc giữa ngươi hoài
Du dương hòa thanh nối vần
Ngợi khen, tôn thánh Vua thiên đài
Ba Ngôi ấy vốn Chân Thần.

2. Ngày ấy lúc sáng tạo ban đầu
Sự sáng trước nhất khai sinh
Ngày ấy Chúa sống ban ơn mầu
Toàn cứu chúng thoát u minh
Hôm ấy Chúa khiến Thánh Linh Ngài
Vui lâm trần soi sáng lòa
Lạ thay, ba ánh sáng thiên đài
Hôm nay giữa ngươi chung hòa.

3. Ở giữa cảnh thế mỏi mê này
Ngày ấy Chúa đổ ma na
Rền khắp tiếng trống, chuông vui vầy
Họp nhóm giáo hữu chúng ta
Nơi có ánh sáng của Tin Lành
Thanh quang trời cao rỡ ràng
Dòng thiêng phun mãi tưới tâm tình
Muôn thu thỏa vui an nhàn.

4. Nhận lãnh phước mới, muôn ơn lành
Ngày nghỉ thánh Chúa Cha ban
Từ đây tiến bước vô thiên thành
Về chỗ các thánh nghỉ an
Vui vẻ chúc tán Chúa trên trời
Cha, Con và Linh chí thuần
Nghìn muôn dân thánh chung khen ngợi
Ba Ngôi ấy vốn Chân Thần.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

37


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top