Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Được Làm Bạn Cùng Jesus

Thánh Ca: Được Làm Bạn Cùng Jesus

Tựa đề: Được Làm Bạn Cùng Jesus
Nguyên tác: Little Friend of Jesus
Lời: Fanny Crosby
Nhạc: Hubert Platt Main, 1839-1925
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 365

 

Little Friend of Jesus

1. We are little children,
very young indeed,
But the Savior’s promise
each of us may plead.

Refrain
If we seek Him early,
if we come today,
We can be His little friends,
He has said we may.

2. Little friends of Jesus,
what a happy thought!
Was a precious promise
in the Bible taught!

3. Little friends of Jesus,
walking by His side,
With His arm around us,
every step to guide.

4. We must love Him dearly
with a constant love,
Then we’ll go and see Him
in our home above.

Được Làm Bạn Cùng Jêsus
1. Ta thật là con thơ dại
Miệng còn hôi sữa kìa
Nhưng có phép khẩn xin hoài
Điều Jêsus hứa kia.

Điệp Khúc:
Nếu sớm biết kiếm Jêsus
Nếu nay quy phục hoài
Được làm bạn thiết với Chúa Jêsus
Y như hứa ngôn Ngài.

2. Được làm bạn cùng Jêsus
Là điều vui thích rày
Kinh Thánh phán hứa muôn đời
Là ơn thật quý thay.

3. Được làm bạn cùng Jêsus
Được đồng đi với Ngài
Jêsus ấp yêu ta hoài
Hằng vo đầu nắm tay.

4. Ta lòng dặn lòng đêm ngày
Thành thật yêu mến Ngài
Sau chắc chắn lên thiên đài
Cùng vui vầy trước ngai.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

365


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

 

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top