Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ai Lên Thượng Du Cứu Người?

Thánh Ca: Ai Lên Thượng Du Cứu Người?

Tựa đề: Ai Lên Thượng Du Cứu Người?
Lời: Lê Đình Tươi, 1940
Nhạc: E. S. Lorenz, s. 1854
Tài Liệu:
Hymns of the Christian Life (1936), #171
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 361

Ai Lên Thượng Du Cứu Nầy? (1950)

1. Đồng bào thiểu số ở nơi non xanh
Cùng một huyết tánh khác chi tôi, anh
Sống dưới bóng tối, tương lai u minh
Quanh quẩn rừng núi mưu sinh.

Điệp Khúc:

Ai lên thượng du cứu nầy
Bao linh hồn đang đắm say
Nửa sống, nửa chết, khổ đau hằng ngày
Ta nỡ ngồi đó khoanh tay.

2. Kìa tình cảnh ấy có ai đau thương,
Đồng lòng quyết chí đến nơi sơn cương
Cứu kẻ bơ vơ, tối tăm lạc đường,
Đưa dẫn vào chốn an khương.

3. Đồng bào thiểu số khóc kêu than van,
Mình được Chúa cứu ở yên sao đang
Đốc đuốc linh đi khắp nơi lâm san
Bao quản đường sá gian nan.

4. Thì giờ cứu rỗi sắp hết nay mai,
Đạo trời kíp giảng khắp dân sơn nhai
Của cải, tâm, thân Chúa ban cho ai,
Dâng cứu người thoát nguy tai.

Ai Giảng Tin Lành? (2011)

1. Đồng bào thiểu số ở nơi non xanh
Cần được cứu rỗi khác chi tôi, anh
Sống chẳng biết Chúa, mấy ai quan tâm,
Rao giảng sự sống Phúc âm.

Điệp Khúc:

Mau lên miền cao giảng truyền
Vâng theo Jêsus phán tuyên
Khắp cả thế giới phải nghe ơn ban
Ai nấy vào chốn vĩnh an.

2. Kìa tình cảnh ấy có ai thương tâm,
Đồng lòng quyết chí đến nơi sơn lâm
Cứu kẻ bơ vơ, tối tăm lạc đường,
Đưa dẫn vào chốn an khương.

3. Đồng bào thiểu số đón trông thiên ân,
Mình được Chúa cứu nỡ sao an thân
Đến với anh em đỡ nâng tâm linh
Cho đến ngày Chúa quang vinh.

4. Thì giờ cứu rỗi sắp hết nay mai,
Đạo trời kíp giảng khắp dân sơn nhai
Của cải, tâm, thân Chúa ban cho ai,
Dâng cứu người thoát nguy tai.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

361


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top