Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Bóng Xế Sắp Khuất

Thánh Ca: Bóng Xế Sắp Khuất


Tựa đề: Bóng Xế Sắp Khuất
Nguyên tác: Day Is Dying in the West
Tựa đề: Bóng Xế Sắp Khuất
Lời: Mary A. Lathbury, 1841-1913
Nhạc: William F. Sherwin, 1826-1888
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 36

Day Is Dying in the West
1. Day is dying in the west;
Heav’n is touching earth with rest;
Wait and worship while the night
Sets the evening lamps alight
Through all the sky.
Refrain
Holy, holy, holy, Lord God of Hosts!
Heav’n and earth are full of Thee!
Heav’n and earth are praising Thee,
O Lord most high!
2. Lord of life, beneath the dome
Of the universe, Thy home,
Gather us who seek Thy face
To the fold of Thy embrace,
For Thou art nigh.
3. While the deepening shadows fall,
Heart of love enfolding all,
Through the glory and the grace
Of the stars that veil Thy face,
Our hearts ascend.
4. When forever from our sight
Pass the stars, the day, the night,
Lord of angels, on our eyes
Let eternal morning rise
And shadows end.

Bóng Xế Sắp Khuất
1. Bóng xế sắp khuất non đoài nay
Cả hải võ trông an tịnh thay
Đèn trời kia tinh tú nhấp nháy
Chúc tán hoan ca Chúa nhân ái
Thảy tôn vinh Ngài.
Điệp Khúc:
Thánh thay, thánh thay, thánh thay
Chúa duy tôn rày!
Bao hàm trên trời tột phương đất
Thiên địa nhân cùng hoà thanh hát
Chúa tể vạn quân!
2. Giữa cảnh sắc dưới khung trời cao
Chỗ Chúa ở tốt tươi dường bao
Cầu Ngài họp bầy chiên ngơ ngáo
Ẵm mãi trong tay để chỉ giáo
Chẳng xa khi nào.
3. Giữa lúc tối tăm đêm quạnh hiu
Chúa ẵm chúng tôi trong tình yêu
Vượt trời cao ngàn sao lấp lánh
Chốn hiển vinh do ân điển thánh
Chúa Cha nhân lành.
4. Lúc sắp tách bước xa trần gian
Thảy thảy ánh trăng, sao đều tan
Nguyện được trông ban mai tươi sáng
Bóng tối tăm kia bỗng tiêu tán
Sống trên thiên đàng.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

36


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top