Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ta Sai Ngươi Đi Đánh Lưới Tội Nhân

Thánh Ca: Ta Sai Ngươi Đi Đánh Lưới Tội Nhân


Tựa đề: Ta Sai Ngươi Đi Đánh Lưới Tội Nhân
Nguyên tác: Fishers of Men
Tựa đề: Ta Sai Ngươi Đi Đánh Lưới Tội Nhân
Lời: Harry D. Clarke, 1927
Nhạc: Harry D. Clarke, 1927
Tài Liệu:
Pipebrook Choruses #117
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 357

Fishers of Men
1. I will make you fishers of men
Fishers of Men
Fishers of Men
I will make you fishers of men
If you follow me
If you follow me
If you follow me
I will make you fishers of men
If you follow me
2. Hear Christ calling: Come unto Me!
Come unto Me!
Come unto Me!
Hear Christ calling: Come unto Me!
I will give you rest
I will give you rest
I will give you rest
Hear Christ calling: Come unto Me!
I will give you rest

Ta Sai Ngươi Đi Đánh Lưới Tội Nhân
Ta sai ngươi đi đánh lưới tội nhân
Đem bao tội nhân qui chân diệt tà
Ta sai ngươi đi đánh lưới tội nhân
Nếu ngươi phục tùng ta
Vực tội nhân gần xa
Lìa tay chúng ác ma
Ta sai ngươi đi đánh lưới tội nhân
Nếu ngươi phục tùng ta.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

357


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top