Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Bao Nhiêu Hồn Chưa Thoát Ly Ma Quyền

Thánh Ca: Bao Nhiêu Hồn Chưa Thoát Ly Ma Quyền


Tựa đề: Bao Nhiêu Hồn Chưa Thoát Ly Ma Quyền
Nguyên tác: Hail to the Brightness
Tựa đề: Bao Nhiêu Hồn Chưa Thoát Ly Ma Quyền
Lời: Thomas Hastings, pub.1831
Nhạc: Lowell Mason, 1830
Tài Liệu:
Hymns of the Christian Life, #202
Hymns of the Christian Life (1978), #448
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 353

 

Hail to the Brightness
1. Hail to the brightness of Zion’s glad morning!
Joy to the lands that in darkness have lain!
Hushed be the accents of sorrow and mourning;
Zion in triumph begins her mild reign.
2. Hail to the brightness of Zion’s glad morning!
Long by the prophets of Israel foretold;
Hail to the millions from bondage returning!
Gentiles and Jews the blest vision behold.
3. Lo, in the desert rich flowers are springing,
Streams ever copious are gliding along;
Loud from the mountaintops echoes are ringing,
Wastes rise in verdure, and mingle in song.
4. See, from all lands, from the isles of the ocean,
Praise to the Savior ascending on high;
Saints come to Zion with songs of devotion,
Shouts of salvation are rending the sky.

Bao Nhiêu Hồn Chưa Thoát Ly Ma Quyền
Lời Việt: Ông Văn Huyên, 1930
1. Bao nhiêu hồn đồng bào còn chưa thoát ly ma quyền
Linh Jêsus ta nguyện từ rày dầu mộ liền
Vui đồng lòng hiệp một, mặc giáp, thắt lưng, nghe truyền
Quyết xông pha chiến trường reo tiếng quân vô tiền.
2. Ôi, muôn trùng người còn lầm than chốn Tương vong thành
Kíp thân chinh ta nào nại gì đường gập ghềnh
Tung trời cờ thập tự, dậy đất tiếng binh Tin Lành
Tiến binh ta quyết cùng nhau tiến binh phi hành.
3. Jêsus hằng ngày cầm quyền Nguyên soái quân ta hoài
Quyết giao công nay, ngày ngày hằng nhờ cậy Ngài
Bao giờ đồng loại được đại thắng khải ca thâu cõi
Tuốt gươm thiêng, quyết trừ xong tướng quân vô loài.
4. Vui chi hằng ngày cùng hò reo khúc ca phi đằng
Ha-lê-lu-gia! Mừng này mừng nào kịp bằng
Muôn trùng đồng loại được đại thắng khải ca vang rằng
Phước thay! Vui bấy! Từ nay sống vinh không ngần.
5. Jêsus từ trời đầy hào quang tái lâm không chầy
Thưởng ai hy sinh hoàn toàn vì đồng bào rày
Chung cùng Ngài dự một tiệc đắc thắng vui chi tày
Cõi thiên niên nước bình an, Chúa, tôi sum vầy.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

353


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top