Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Vạn Ức Sanh Linh Trầm Luân Mỗi Ngày

Thánh Ca: Vạn Ức Sanh Linh Trầm Luân Mỗi Ngày


Tựa đề: Vạn Ức Sanh Linh Trầm Luân Mỗi Ngày
Nguyên tác: A Hundred Thousand Souls a Day
Tựa đề: Vạn Ức Sanh Linh Ngày Ngày Trầm Luân
Lời: Albert B. Simpson, 1890
Nhạc: J. H. Burke, 1890
Tài Liệu:
Hymns of the Christian Life (1936), #473
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 350

A Hundred Thousand Souls a Day
1. A hundred thousand souls a day,
Are passing one by one away,
In Christless guilt and gloom.
Without one ray of hope or light,
With future dark as endless,
They’re passing to their doom,
They’re passing to their doom.
Chorus:
They’re passing fast away,
(passing, passing, passing, passing,)
In thousand day by day,
They’re passing to their doom,
They’re passing to their doom.
2. O Holy Ghost, Thy people move,
Baptize their hearts with faith and love,
And consecrate their gold.
At Jesus’ feet their millions pour,
And all their ranks unite once more,
As in the days of old,
As in the days of old.
3. Armies of pray’r your promise claim,
Prove the full pow’r of Jesus’ name,
And take the victory.
Your conq’ring Captain leads you on.
The glorious fight may still be won,
This very century, this very century.
4. The master’s coming draweth near,
The Son of Man will soon appear,
His Kingdom is at hand.
But ere that glorious day can be,
This Gospel of the Kingdom we
Must preach in ev’ry land,
Must preach in ev’ry land.
5. O let us than His coming haste,
O let us end this awful waste,
Of souls that never die.
A thousand millions still art lost,
A Savior’s blood has paid the cost,
O hear their dying cry,
O hear their dying cry.
6. They’re passing fast away,
A hundred thousand souls a day,
In Christless guilt and gloom,
O church of Christ, what wilt thou say
When in the awful judgment day,
They charge thee with their doom?
They charge thee with their doom?

Vạn Ức Sanh Linh Ngày Ngày Trầm Luân
1. Hằng muôn linh hồn ta thấy mỗi ngày
Không nhận Christ, sa bến mê đọa đầy
Mù mịt ôi, đáng đau thương!
Thật vô hy vọng tăm tối, thê lương
Trông thiền đồ u ám như đêm dài
Cùng nhau trầm luân mãi mãi
Khốn cho phận chúng tương lai.
2. Bầy chiên đây cầu xin Đức Thánh Linh
Cho đầy tình yêu, đức tin, tâm thành
Mọi vật châu báu, kim ngân
Tại chân Jêsus đem hết kính dâng
Liên hiệp một nhà mến yêu nhiệm mầu
Nhìn gương người xưa lưu dấu
Bước theo Hội Thánh ban đầu.
3. Đội quân linh cầu mau tiếp hứa ngôn
Kinh nghiệm quyền năng danh Jêsus còn
Cầm chặt sự thắng trong tray
Nhờ linh năng Đại Tướng chỉ huy nay
Ta hiện còn được thắng vinh vô ngần
Thật nay còn đang đắc thắng
Phải, nay được đắc thắng muôn phần.
4. Còn không bao lâu Chân Chúa lai hồi
Kìa, ngày Ngài hiện đến nay gần rồi
Ồ, thật thiên quốc xa đâu
Là khi Tin Lành giảng khắp năm châu
Nhiên hậu ngày vinh hiển sẽ thực hiện
Hè, đi truyền rao phổ biến
Phước âm nguyền kíp rao truyền.
5. Nguyền Jêsus Christ mau kíp tái lai
Cho cuộc đời đau khổ qua đi Ngài
Đời vùi chôn lắm sanh linh
Tội nhân muôn nghìn trôi nổi linh đinh
Tuy Ngài đã lưu huyết thay họ rồi
Mà nay họ đang hấp hối
Tiếng kêu sầu thảm, thương ôi!
6. Họ đang trôi giạt trên biển tử vong
Muôn triệu người trầm luân, ôi đau lòng
Ngoài Christ đen tối vô song
Rồi đây nơi tòa của Đấng chí công
Mọi người được chuộc đáp sao sau này
Hồn oan họ kêu ghê bấy
Máu oan họ đổ ta đây!

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

350


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top