Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Giê-xu Cứu

Thánh Ca: Giê-xu Cứu

Tựa đề: Giê-xu Cứu
Nguyên tác: Jesus Saves
Lời: Priscilla J. Owens
Nhạc: William J. Kirkpatrick
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 349

Jesus Saves

1. We have heard the joyful sound:
Jesus saves! Jesus saves!
Spread the tidings all around:
Jesus saves! Jesus saves!
Bear the news to every land,
Climb the mountains, cross the waves;
Onward! ’tis our Lord’s command;
Jesus saves! Jesus saves!

2. Waft it on the rolling tide:
Jesus saves! Jesus saves!
Tell to sinners far and wide:
Jesus saves! Jesus saves!
Sing, you islands of the sea;
Echo back, you ocean caves;
Earth shall keep her jubilee:
Jesus saves! Jesus saves!

3. Sing above the battle strife:
Jesus saves! Jesus saves!
By His death and endless life
Jesus saves! Jesus saves!
Shout it brightly through the gloom,
When the heart for mercy craves;
Sing in triumph o’er the tomb:
Jesus saves! Jesus saves!

4. Give the winds a mighty voice:
Jesus saves! Jesus saves!
Let the nations now rejoice:
Jesus saves! Jesus saves!
Shout salvation full and free;
Highest hills and deepest caves;
This our song of victory:
Jesus saves! Jesus saves!

Giê-xu Cứu

1. Này lời vui, lời ta nghe hát
Giê-xu cứu! Cứu tội nhân!
Nguyền truyền cho mọi dân trên đất
Giê-xu cứu! Mau tin nhận!
Kìa đạo Chúa khá giảng phổ biến
Từ non cao cho đến biển sâu
Ta nghe đây lịnh Ngài hô “Tiến!”
Giê-xu cứu! Mau tin nhận!

2. Nguyền truyền trên đại dương man mác
Giê-xu cứu! Cứu tội nhân!
Đồn đạo cho tội nhân khao khát
Giê-xu cứu! Mau tin nhận!
Nguyền tại các hải đảo khá hát
Vực sâu khá cất tiếng ca vang
Hoan ca lên mọi dân trên đất:
Giê-xu cứu! Mau tin nhận!

3. Này lời vui, truyền tung trên gió
Giê-xu cứu! Cứu tội nhân!
Toàn cầu nên mừng reo đây đó
Giê-xu cứu! Mau tin nhận!
Đạo toàn cứu quyết giảng sốt sắng
Từ non cao cho đến biển sâu
Ta hoan ca một bài đắc thắng
Giê-xu cứu! Mau tin nhận!

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

349


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

 

 

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top