Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Thiên Cung Là Quê Hương

Thánh Ca: Thiên Cung Là Quê Hương

Tựa đề: Thiên Cung Là Quê Hương
Nguyên tác: The Home Over There
Lời: D. W. Huntington
Nhạc: Tullius C. O’Kane
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 346

The Home Over There

1. O think of the home over there,
By the side of the river of light,
Where the saints, all immortal and fair,
Are robed in their garments of light.
Over there, over there,
O think of the home over there,
Over there, over there,
O think of the home over there.

2. O think of the friends over there,
Who before us the journey have trod,
Of the songs that they breathe on the air,
In their home in the palace of God.
Over there, over there,
O think of the friends over there,
Over there, over there,
O think of the friends over there.

3. My Savior is now over there,
There my kindred and friends are at rest,
Then away from my sorrow and care,
Let me fly to the land of the blest.
Over there, over there,
My Savior is now over there,
Over there, over there,
My Savior is now over there.

4. I’ll soon be at home over there,
For the end of my journey I see;
Many dear to my heart, over there,
Are watching and waiting for me.
Over there, over there,
I’ll soon be at home over there,
Over there, over there,
I’ll soon be at home over there.

Thiên Cung, Chính Quê Hương

1. Kìa, trông lên thiên cung, chính quê hương
Gần bên sông lưu ly soi sáng như gương
Là nơi các thánh sống mãi vui phi thường
Khoác áo trắng xóa thiên quốc hội đường
Ồ bên kia, kìa bên ấy
Mơ tưởng bước đến nơi chính quê ta
Ở bên kia, lúc qua bờ chính chỗ ấy
Ước mong sao ta mau bước vô nhà.

2. Kìa, xem bao anh em chí thân ta
Tạm chia tay vinh quy vui bước bôn ba
Họ luôn thỏa mãn hát khúc vui sum hòa
Chính chỗ ấy Chúa Cha thiết ngự tòa
Ồ, bên kia, kìa bên ấy
Khi nhớ đến cố nhân đã quy thiên
Cố nhân ta, ở thiên đàng, cảnh phước bấy
Nhớ kẻ bước trước ta ước về liền.

3. Giờ đây trên thiên cung có Christ ta
Bạn thân ta luôn an cư mãi xướng ca
Nguyện ta lánh cảnh khổ ải bao gian tà
Hớn hở cất cánh lên thẳng quê nhà
Ồ bên kia, kìa bên ấy
Nay ở chỗ đó đương có Christ ta
Có Christ ta, ở bên kìa, cảnh phước bấy
Cảnh phước bấy khiến ta hưởng quê nhà.

4. Nhà trên thiên cung ta đến nay mai
Đời này qua, ta vô ngay nước tương lai
Bà con, thiết hữu chốn ấy mãi sum vầy
Vẫn bước để ngóng trông chúng ta đây
Ồ bên kia, kìa bên ấy
Ta sẽ đến chính quê đó không lâu
Chính quê ta, nơi thiên đàng, cảnh phước bấy
Thỏa thích bước đến quê thánh sang giàu.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

346


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top