Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Bất Dạ Thành

Thánh Ca: Bất Dạ Thành

Tựa đề: Bất Dạ Thành
Nguyên tác: No Night There
Lời: John R. Clements, (1899)
Nhạc: Hart P. Danks (1834-1903)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 339

Kinh Thánh: “Ðêm sẽ không còn nữa; họ sẽ không cần ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa, Ðức Chúa Trời, sẽ tỏa sáng trên họ; và họ sẽ trị vì đời đời vô cùng.” (Khải Huyền 22:5)

No Night There

1. In the land of fadeless day
Lies the city foursquare;
It shall never pass away,
And there is no night there.

Refrain:
God shall wipe away all tears,
There’s no death, no pain, nor fears,
And they count not time by years,
For there is no night there.

2. All the gates of pearl are made,
In the city foursquare;
All the streets with gold are laid,
And there is no night there.

3. All the gates shall never close
To the city foursquare;
There life’s crystal river flows,
And there is no night there.

4. There they need no sunshine bright,
In that city foursquare;
For the Lamb is all the light,
And there is no night there.

Bất Dạ Thành

1. Tại miền kia, nơi chẳng hề tối,
Là nơi Chúa lập thiên thành;
Thành tinh kim muôn thuở sáng tươi,
Thành vinh quý lập trên trời.

2. Thành cao sang muôn sắc ngời sáng,
Mười hai cửa ngọc huy hoàng;
Đường tinh kim giăng sáng khắp nơi,
Thành vinh quý lập trên trời.

3. Thành môn kia không lúc nào đóng,
Thành vuông bốn mùa xuân nồng;
Dòng trường sinh trong vắt sáng tươi,
Thành vinh quý lập trên trời.

4. Thành cao sang muôn thuở ngời chói,
Là nơi chẳng cần mặt trời;
Vì Chiên Con soi sáng khắp nơi,
Thành vinh quý lập trên trời.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

339


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

 

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top