Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tôi Phải Đến Thiên Tòa Chăng?

Thánh Ca: Tôi Phải Đến Thiên Tòa Chăng?


Tựa đề: Tôi Phải Đến Thiên Tòa Chăng?
Nguyên tác: And Must I Be to Judgement Brought
Tựa đề: Tôi Há Phải Đưa Đến Nơi Thiên Tòa Chăng?
Lời: Charles Wesley, 1708-1788
Nhạc: Joseph Barnby, 1838-1896
Tài Liệu:
Charles Wes­ley, Hymns for Child­ren, 1763.
Christ­o­pher Tye, 1533; ar­ranged in Booke of Mu­sicke, by Wil­liam Da­man, 1591
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 337

And Must I Be to Judgement Brought
1. And must I be to judgment brought,
And answer in that day,
For every vain and idle thought,
And every word I say?
2. Yes, every secret of my heart,
Shall shortly be made known,
And I receive my just desert
For all that I have done.
3. How careful, then ought I to live,
With what religious fear!
Who such a strict account must give
For my behavior here.
4. Thou awful Judge of quick and dead,
The watchful power bestow;
So shall I to my ways take heed,
To all I speak or do.
5. If now Thou standest at the door,
O let me feel Thee near,
And make my peace with God, before
I at Thy bar appear.

Tôi Há Phải Đưa Đến Nơi Thiên Tòa Chăng?
1. Tôi há phải đưa đến nơi thiên tòa
Đối chất trước ngôi Toàn Năng
Về mọi tâm tư hư không, gian trá
Với hư ngôn sinh thời chăng?
2. Thật những chỗ sâu kín trong tâm này
Chẳng bao lâu sẽ lộ ngay
Tùy việc hôm nay tôi cư xử đấy
Chúa ban khen hay phạt đây.
3. Như thế chính tôi đáng nên e gìn
Chính tâm tư ngôn hành nay
Vì ngày tương lai tôi khôn giấu kín
Trước ngôi tôn nghiêm trình khai.
4. Lạy Đấng nắm chết sống trong tay Ngài
Giúp sức thức canh đợi nay
Hầu hành ngôn tôi luôn luôn không sái
Giúp bước tôi trên đường ngay.
5. Ngày thẩm phán kia nếu không xa rày
Chúa cho tôi am tường nay
Nguyền được hòa thân trong Cha nhân ái
Trước khi tôi ra tòa đây.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

337


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top