Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Vì Anh Tôi Cứ Kêu Nài

Thánh Ca: Vì Anh Tôi Cứ Kêu Nài


Tựa đề: Vì Anh Tôi Cứ Kêu Nài
Nguyên tác: I Am Praying for You
Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 1:11
Lời: Samuel O. Cluff, (1860)
Nhạc: Ira D. Sankey, (1874)
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 326

I Am Praying for You
1. I have a Savior, He’s pleading in glory,
A dear, loving Savior, though earth friends be few;
And now He is watching in tenderness o’er me;
And, oh, that my Savior were your Savior, too.
Refrain:
For you I am praying,
For you I am praying,
For you I am praying,
I’m praying for you.
2. I have a Father; to me He has given
A hope for eternity, blessed and true;
And soon He will call me to meet Him in heaven,
But, oh, that He’d let me bring you with me, too!
3. I have a robe; ’tis resplendent in whiteness,
Awaiting in glory my wondering view;
Oh, when I receive it all shining in brightness,
Dear friend, could I see you receiving one, too!
4. When He has found you, tell others the story,
That my loving Savior is your Savior, too;
Then pray that your Savior may bring them to glory,
And prayer will be answered—’twas answered for you!
5. Speak of that Savior, that Father in heaven,
That harp, crown, and robe which are waiting for you—
That peace you possess, and that rest to be given,
Still praying that Jesus may save them with you.

Vì Anh Tôi Cứ Kêu Nài
1. Hiện giờ tôi có một Cứu Chúa biện hộ trên trời,
Bạn bè nơi dương thế không ai như Jêsus tôi;
Ngài dùng sự êm ái săn sóc, giữ gìn tôi đêm ngày,
Tôi mong Christ tôi thành ra Cứu Chúa anh hôm nay.
Điệp Khúc:
Vì anh tôi cứ kêu nài, Tôi dâng anh trước mặt Ngài,
Tôi đang cầu nguyện vì anh, Luôn kêu cầu cho anh.
2. Sự bình an Chúa ban xuống giống dòng sông yên tịnh,
Bạn bè trong dương thế thảy thảy chẳng ai tường minh;
Thật nguồn bình an ấy do Chúa sáng tạo ban cho mình,
Mong sao anh được cùng tôi vui hưởng ơn an bình.
3. Được Jêsus cứu, anh khá kíp thuật cho muôn người,
Rằng vì tôi yêu mến, chính Cứu Chúa anh và tôi;
Rồi cầu Jêsus cứu kêu lắm kẻ cùng anh lên trời,
Christ nghe anh như Ngài nghe tôi khẩn cho anh rồi.
4. Hiện thời tôi có Cha thánh giúp mọi sự trông cậy,
Rằng tại nơi thiên quốc sống vĩnh viễn, vui lạ thay;
Kịp hồi kèn vang tiếng tôi với Chúa gặp nhau trên trời,
Mong sao không trung hội, nhân huynh cất cánh với tôi.
5. Hiện tại thiên-quốc tôi đã có bạch-y huy-hoàng,
Dự-bị cho tôi đó, thấy lóng-lánh bao hào-quang;
Kịp hồi được ban thưởng, tôi lãnh chiếc bạch-y trên trời,
Mong sao nhơn-huynh được chen vai lãnh áo với tôi.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

326


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top