Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Lòng Ưa Thuật Chuyện Tích Rất Hay

Thánh Ca: Lòng Ưa Thuật Chuyện Tích Rất Hay

Tựa đề: Lòng Ưa Thuật Chuyện Tích Rất Hay
Nguyên tác: I Love to Tell the Story
Lời: Katherine Hankey, 1866
Nhạc: William G. Fischer, 1869
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 322

 

 

I Love to Tell the Story

 1. I love to tell the story
    Of unseen things above,
  Of Jesus and His glory,
    Of Jesus and His love.
  I love to tell the story,
    Because I know ’tis true;
  It satisfies my longings
    As nothing else can do. 

Refrain:
I love to tell the story,
’Twill be my theme in glory
To tell the old, old story
  of Jesus and His love.

2. I love to tell the story;
  More wonderful it seems
Than all the golden fancies
  Of all my golden dreams,
I love to tell the story,
  It did so much for me;
And that is just the reason
  I tell it now to thee.
 
3. I love to tell the story;
  ’Tis pleasant to repeat
What seems each time I tell it,
  More wonderfully sweet.
I love to tell the story;
  For some have never heard
The message of salvation
  From God’s own holy Word.
 
4. I love to tell the story;
  For those who know it best
Seem hungering and thirsting
  To hear it like the rest.
And when, in scenes of glory,
  I sing the new, new song,
’Twill be the old, old story,
  That I have loved so long.
Lòng Ưa Thuật Chuyện Tích Rất Hay

1. Lòng ưa thuật chuyện tích rất hay
Bao nhiêu việc ẩn trên trời
Về Christ thật vinh hiển ai tày
Về Chúa quý mến hồn tôi
Tôi ưa ôn mãi những tích ấy
Đúng hết chẳng sai mảy may
Đã làm thỏa mãn nguyện vọng này
Ngoài ra nào có chi hay.

Điệp Khúc:

Hằng ngày tôi ưa kể chuyện này
Dầu vào nước Chúa vẫn kể đây
Luôn kể tích cũ từ trước nay
Jêsus yêu mến tôi thay!

2. Lòng ưa thuật chuyện tích rất hay
Đem so mọi giấc mộng vàng
Toàn không điều chi đáng so tày
Truyện tích khác hẳn trần gian
Tôi ưa ôn mãi những tích ấy
Rất giúp ích cho chính mình
Nên hiện tôi luôn thuật chuyện này
Hầu anh được rõ ngọn ngành.

3. Lòng ưa thuật chuyện tích rất hay
Tôi vui được nhắc đêm ngày
Mọi khi thuật tôi thấy tâm này
Mừng rỡ thỏa thích dường say
Tôi ưa ôn tích ấy chẳng thôi
Để giúp kẻ chưa biết Ngài
Mong họ nghe sứ mạng chuộc tội
Từ trong lời Chúa thiên đài.

4. Lòng ưa thuật chuyện tích rất hay
Cho ai dầu đã tường rồi
Dường như còn khao khát nghe rày
Về tích quý nhất đời tôi
Khi vô trong nước Chúa hiển vinh
Sẽ hát khúc ca mới này
Tuy là chuyện xưa thuật đành rành
Càng thuật càng thấy vui vầy.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

322


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

 

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top