Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Phước Âm Jesus Muôn Thuở Còn Nguyên

Thánh Ca: Phước Âm Jesus Muôn Thuở Còn Nguyên

Tựa đề: Phước Âm Jesus Muôn Thuở Còn Nguyên
Nguyên tác: Faith of Our Fathers
Lời: Frederick W. Faber, 1849
Nhạc: Henry F. Henry, 1874
Tài Liệu: James G. Wal­ton in Crown of Je­sus Mu­sic, by Hen­ri F. He­my (Lon­don: 1864)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 313

 

Faith of Our Fathers

1. Faith of our fathers, living still,
In spite of dungeon, fire and sword;
O how our hearts beat high with joy
Whenever we hear that glorious Word!

Refrain

Faith of our fathers, holy faith!
We will be true to thee till death.

2. Faith of our fathers, we will strive
To win all nations unto Thee;
And through the truth that comes from God,
We all shall then be truly free.

3, Faith of our fathers, we will love
Both friend and foe in all our strife;
And preach Thee, too, as love knows how
By kindly words and virtuous life.

Phúc Âm Muôn Thuở

1. Phước âm Jêsus muôn thuở còn nguyên
Lửa, gươm , lao, tù không hề lay chuyển
Mối hoan tâm tôi chi sánh kịp đây
Khi nghe ai truyền rõ Thánh đạo nầy.

Điệp Khúc:

Hát khúc phước âm muôn thu tươi mới
Dẫu chết ta nguyền trung tín với ngươi!

2. Thánh dân xưa tuy lao lý, đòn roi
Lương tâm thanh sạch, tinh thần khoan khoái
Chúng ta hôm nay con cháu thuộc linh
Ước như họ được chết trong Tin Lành.

3. Bởi Phúc Âm ta tranh đấu hiện nay
Không phân bạn, thù, yêu thương thay thảy
Phúc âm ta nay yêu mến truyền ra
Nói năng ôn hòa, ở ăn thật thà.

4. Phước âm ta nguyền tranh đấu vì ngươi
Khiến muôn dân đều qui phục ngươi thôi
Chỉ do nguồn chân lý Trời ban
Cả nhân loại được phóng thích vẹn toàn.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

313


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top