Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Đức Tin, Trông Cậy, Yêu Thương

Thánh Ca: Đức Tin, Trông Cậy, Yêu Thương

Tựa đề: Đức Tin, Trông Cậy, Yêu Thương
Nguyên tác: No Night There
Lời: John R. Clements, c.1899
Nhạc: Hart P. Danks (1903)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 310

 

No Night There

1. In the land of fadeless day
Lies the city foursquare;
It shall never pass away,
And there is no night there.

Refrain:

God shall wipe away all tears,
There’s no death, no pain, nor fears,
And they count not time by years,
For there is no night there.

2. All the gates of pearl are made,
In the city foursquare;
All the streets with gold are laid,
And there is no night there.

3. All the gates shall never close
To the city foursquare;
There life’s crystal river flows,
And there is no night there.

4. There they need no sunshine bright,
In that city foursquare;
For the Lamb is all the light,
And there is no night there.

Đức Tin, Trông Cậy, Yêu Thương

1. Lòng tôi vẫn tin Chúa Trời thánh,
Là Cha ái từ chân thành;
Trời, sao, đất, sông, núi bể khơi,
Làm ra bởi quyền năng trời.
Tin Jesus lìa bỏ ngôi vàng,
Thương nhân gian đành chết huyết chan,
Tôi tin chắc Đức Thánh Linh lâm trần,
Cả ba hiệp một Chân Thần.

2. Lòng tôi chỉ trông nước Trời thánh,
Là nơi bất dạ thiên thành;
Ngàn muôn thuở Chân Chúa sáng soi,
Vào đây phỉ tình vui hoài.
Nay Jesus gần tái lâm rồi,
Tôi trông mong ngày Chúa của tôi,
Mau mau đến cất chúng ta lên trời,
Sống vui mừng ngàn muôn đời.

3. Lòng tôi mãi thương những người thánh,
Là con của một Cha lành;
Lòng thương tưởng cho đến mãi luôn,
Hồi vui vẻ, hồi lo buồn.
Anh em ta đồng ý chung tình,
Giao thông trong một Đức Thánh Linh,
Khi đau đớn, lúc hiểm nguy thương cùng,
Chúa lai hồi được tương phùng.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

310


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top