Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Rộng Lớn Thay Ân Trạch Chúa Jesus

Thánh Ca: Rộng Lớn Thay Ân Trạch Chúa Jesus

Tựa đề: Rộng Lớn Thay Ân Trạch Chúa Jesus
Nguyên tác: There Is Wideness in God’s Mercy
Lời: Frederick William Faber (1814-1863)
Nhạc: Lizzie S. Tourjee (1858-1913), s. 1858
Tài Liệu: Fred­er­ick W. Fa­ber, Or­a­to­ry Hymns, 1854.
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 308

 

There Is Wideness in God’s Mercy

1. There’s a wideness in God’s mercy,
Like the wideness of the sea;
There’s a kindness in His justice,
Which is more than liberty.

2. There is no place where earth’s sorrows
Are more felt than up in Heaven;
There is no place where earth’s failings
Have such kindly judgment given.

3. There is welcome for the sinner,
And more graces for the good;
There is mercy with the Savior;
There is healing in His blood.

4. There is grace enough for thousands
Of new worlds as great as this;
There is room for fresh creations
In that upper home of bliss.

5. For the love of God is broader
Than the measure of our mind;
And the heart of the Eternal
Is most wonderfully kind.

6. There is plentiful redemption
In the blood that has been shed;
There is joy for all the members
In the sorrows of the Head.

7. ’Tis not all we owe to Jesus;
It is something more than all;
Greater good because of evil,
Larger mercy through the fall.

8. If our love were but more simple,
We should take Him at His word;
And our lives would be all sunshine
In the sweetness of our Lord.

9. Souls of men! why will ye scatter
Like a crowd of frightened sheep?
Foolish hearts! why will ye wander
From a love so true and deep?

10. It is God: His love looks mighty,
But is mightier than it seems;
’Tis our Father: and His fondness
Goes far out beyond our dreams.

11. But we make His love too narrow
By false limits of our own;
And we magnify His strictness
With a zeal He will not own.

12. Was there ever kinder shepherd
Half so gentle, half so sweet,
As the Savior who would have us
Come and gather at His feet?

Rộng Lớn Thay Ân Trạch Chúa Jêsus

1. Rộng lớn thay ân trạch Chúa vô cương
Biển đông khôn so được một ly
Ngài hình phạt vẫn dồi dào tình thương
Ôi, ân điển ta hằng nhớ ghi.

2. Ngài sẵn hoan nghinh tội nhân biết bao
Đổ ơn thiêng dồi dào tâm linh
Từ bi vượt bể rộng tốt trời cao
Linh năng huyết chữa bệnh chúng sinh.

3. Thật huyết Jêsus quyền phép rất cao
Cứu ta trong sạch tội ô nay
Thật bởi Đầu đã chịu những phiền lao
Nên chi thể vui mừng, phước thay.

4. Lòng Chúa khoan nhân huyền bí siêu cao
Trí ta không đo lường được đâu
Sự nhân từ Giê-hô-va dường nao
Không ai hiểu bao dài mấy sâu.

5. Ồ, uớc chi tâm này hết hoang mang
Để tôi tin lời Ngài hân hoan
Đời tôi hằng chói rạng tia thần quang
Trong nhân đức Jêsus chứa chan.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

308


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top