Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Thắng Nhờ Ân Điển

Thánh Ca: Thắng Nhờ Ân Điển

Tựa đề: Thắng Nhờ Ân Điển
Nguyên tác: Victory Through Grace
Lời: Fanny J. Crosby, 1820-1915
Nhạc: John R. Sweney, 1837-1899
Tài Liệu: The Gospel Trumpet Company, Hymnal of the Church of God, 1953 (225)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 306

 

Victory Through Grace

1. Conquering now and still to conquer,
rideth a King in His might;
Leading the host of all the faithful
into the midst of the fight;
See them with courage advancing,
clad in their brilliant array,
Shouting the Name of their Leader,
hear them exultingly say:

Refrain:

Not to the strong is the battle, not to the swift is the race,
Yet to the true and the faithful vict’ry is promised through grace.

2. Conquering now and still to conquer,
who is this wonderful King?
Whence are the armies which He leadeth,
while of His glory they sing?
He is our Lord and Redeemer,
Savior and Monarch divine;
They are the stars that forever bright
in His kingdom shall shine.

3. Conquering now and still to conquer,
Jesus, Thou Ruler of all,
Thrones and their scepters all shall perish,
crowns and their splendor shall fall,
Yet shall the armies Thou leadest,
faithful and true to the last,
Find in Thy mansions eternal rest,
when their warfare is past.

Thắng Nhờ Ân Điển

1. Kìa, hiện đắc thắng đâh còn đắc thắng đây
Ngựa Vua lướt qua oai hung thay
Cầm đạo quân tín trung dẹp quân ác vương
Cùng hang hái xông pha sa trường
Kìa, nhìn họ mạnh dạn đi tiên phong
Nhung trang phơi phới người anh dõng
Hoan hô danh Đấng lãnh đạo thánh binh
Dậy vang chiến khúc ca đồng thinh.

Điệp Khúc:

Trừ được địch quân không do sức mạnh
Nguời được cuộc đua không bởi lanh.

2. Kìa, hiện đắc thắng đây còn đắc thắng đây
Này xin hỏi, Vua kia là ai?
Hùng đội kia ở đâu Ngài đang chỉ huy
Tụng danh hiển vinh nghe ly kỳ
Ngài là Người chuộc tội, Vua muôn Vua
Là nguồn hồng ân, là Chân Chúa
Binh kia, tinh tú muôn đời hiển vang
Tại thiên quốc chiếu bao hào quang.

3. Kìa, hiện đắc thắng đây còn đắc thắng đây
Ngài cai quản trên muôn loài nay
Quyền vị muôn đế vương trần gian thảy tan
Đền cung hiển vinh ra tro tàn
Dầu vậy, đội binh theoVua giao tranh
Muôn năm không thay lòng trung chánh
Khi cơn tranh chiến qua, họ nghỉ an
Tại thiên quốc hiển vinh, lạc hoan.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

306


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top