Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Luôn Mỗi Phút

Thánh Ca: Luôn Mỗi Phút


Tựa đề: Luôn Mỗi Phút
Nguyên tác: Moment by Moment
Lời: D. W. Whittle
Nhạc: Luôn Mỗi Phút
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 295

Moment by Moment
1. Dying with Jesus, by death reckoned mine;
Living with Jesus, a new life divine;
Looking to Jesus till glory doth shine,
Moment by moment, O Lord, I am Thine.
Refrain
Moment by moment I’m kept in His love;
Moment by moment I’ve life from above;
Looking to Jesus till glory doth shine;
Moment by moment, O Lord, I am Thine.
2. Never a trial that He is not there,
Never a burden that He doth not bear,
Never a sorrow that He doth not share,
Moment by moment, I’m under His care.
3. Never a heartache, and never a groan,
Never a teardrop and never a moan;
Never a danger but there on the throne,
Moment by moment He thinks of His own.
4. Never a weakness that He doth not feel,
Never a sickness that He cannot heal;
Moment by moment, in woe or in weal,
Jesus my Savior, abides with me still.

Luôn Mỗi Phút
1. Ngày đêm luôn chết với Giê-xu, thật tôi chết
Để muôn đời tôi với Giê-xu được cùng sống
Nhìn Giê-xu trông mong khi vinh quang chiếu sáng
Mỗi phút trong đời tôi luôn thuộc Chúa chân thật.
Điệp Khúc:
Luôn mỗi phút ơn yêu thương Ngài gìn châu đáo
Luôn mỗi phút tiếp thu sức mạnh từ trên cao
Nhìn Giê-xu trông mong khi chiếu ánh vinh quang
Mỗi phút trong đời tôi luôn thuộc Chúa châu toàn.
2. Hồi tôi lâm thử thách, Giê-xu nào xa bỏ
Gánh tôi nặng nhưng Giê-xu đêm ngày liệu lo
Còn khi tâm tôi đau thương Giê-xu băng bó
Mỗi phút vui mừng thay, tôi được Chúa hộ phò.
3. Tuyệt nhiên không chút khổ não, bất bình, rên siếc
Quyết không giọt nước mắt hay ưu sầu buồn tiếc
Mọi gian nguy Vua Giê-xu luôn luôn rõ biết
Mỗi phút trên đường tôi, Giê-xu nhớ đặc biệt.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

295


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top