Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Dương Quang Thiên Quốc

Thánh Ca: Dương Quang Thiên Quốc


Tựa đề: Dương Quang Thiên Quốc
Nguyên tác: Heavenly Sunshine
Lời: Henry J. Zelley
Nhạc: George H. Cook
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 294

Heavenly Sunshine
1. Walking in sunlight all of my journey,
Over the mountains, through the deep vale;
Jesus has said, I’ll never forsake thee—
Promise divine that never can fail.
Refrain:
Heavenly sunlight! Heavenly sunlight!
Flooding my soul with glory divine;
Hallelujah! I am rejoicing,
Singing His praises, Jesus is mine!
2. Shadows around me, shadows above me
Never conceal my Savior and Guide;
He is the light, in Him is no darkness,
Ever I’m walking close to His side.
3. In the bright sunlight, ever rejoicing,
Pressing my way to mansions above;
Singing His praises, gladly I’m walking,
Walking in sunlight, sunlight of love.

Dương Quang Thiên Quốc
1. Đường trời nay tôi đi, có mặt trời soi thấu
Qua núi non u tịch dốc cao vực sâu
Kìa lời Giê-xu xưa hứa: “Ta hằng đi với”
Ôi hứa ngôn muôn đời cao quý tuyệt vời.
Điệp Khúc:
Dương quang Thiên Quốc này
Thần quang chiếu đêm ngày
Ánh sáng thánh tỏa soi ở linh hồn mãi
Ha-lê-lu-gia! Khiến tôi hằng khoan khoái
Tôi có Giê-xu hoài luôn hát khen Ngài.
2. Dầu mù mịt quanh tôi, ở trên đầu tăm tối
Không khuất Giê-xu được, Đấng đưa đường tôi
Ngài là Chân Quang soi tỏa muôn hào quang ánh
Tôi bước đi theo Ngài như bóng theo hình.
3. Cùng đi trong chân quang bước tôi hằng tươi sáng
Mong sớm vô thiên đàng chốn muôn hào quang
Lòng này luôn vui tươi bước lên đường phơi phới
Trong ánh yêu thương trời vui vẻ muôn đời.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

294


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top