Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Con Sông Thái An

Thánh Ca: Con Sông Thái An

Tựa đề: Con Sông Thái An
Nguyên tác: Like a River, Glorious
Lời: Frances R. Havergal | Frances Ridley Havergal (1836-1879)
Nhạc: James Mountain (1844-1933)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 275

 

Like a River, Glorious

1. Like a river glorious
is God’s perfect peace,
Over all victorious in
its bright increase:
Perfect, yet still flowing
fuller every day;
Perfect, yet still growing
deeper all the way.

Refrain:
Trusting in the Father,
hearts are fully blest,
finding, as he promised,
perfect peace and rest.

2. Hidden in the hollow
of his mighty hand,
Where no harm can follow,
in his strength we stand.
We may trust him fully
all for us to do;
Those who trust him wholly
find him wholly true.

Con Sông Thái An / Dòng Sông Thái An

1. Được bình an trong Jê-sus,
Như trên một dòng thu
Thật là con sông thái an
Long lanh in trăng vàng
Sông kia ai hay đón ngăn
Chảy mãi thêm trong ngần
Láng nước trông êm đềm thay
Lớn suốt đêm luôn ngày.

Điệp Khúc:
Tâm ta nương nơi Chúa Cha
Hưởng biết bao ơn lành
Chúa hứa ban cho lòng ta
Sống thỏa vui an bình.

2. Đặt mình trong tay Jê-sus
Tiêu tan mọi sầu u
Thù nghịch không sao dối tôi
Ma vương dan xa rồi
Không lo âu hay đớn đau
Cũng chẳng vương ưu sầu
Bóng tối không gieo sợ kinh
Chúa giữ cho an bình.

3. Được mừng vui hay bối rối
Do Cha đời đời thôi
Mặt trời yêu thương chiếu soi
Lao đao hay an nhàn
Ta tin Jê-sus mến thương
Đã gánh vác trăm đường
Hễ quyết tin theo Ngài luôn
Chắc sẽ không lo buồn.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

275


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

 

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top