Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Này Là Truyện Ký Tôi

Thánh Ca: Này Là Truyện Ký Tôi

Tựa đề: Này Là Truyện Ký Tôi
Nguyên tác: Blessed Assurance
Lời: Fanny J. Crosby
Nhạc: Phoebe P. Knapp
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 269

 

Blessed Assurance

1. Blessed assurance, Jesus is mine!
Oh, what a foretaste of glory divine!
Heir of salvation, purchase of God,
Born of His Spirit, washed in His blood.

Refrain:

This is my story, this is my song,
Praising my Savior all the day long;
This is my story, this is my song,
Praising my Savior all the day long.

2. Perfect submission, perfect delight,
Visions of rapture now burst on my sight;
Angels, descending, bring from above
Echoes of mercy, whispers of love.

3. Perfect submission, all is at rest,
I in my Savior am happy and blest,
Watching and waiting, looking above,
Filled with His goodness, lost in His love.

Này Là Truyện Ký Tôi

1. Chúa thuộc về tôi, tôi nguyện tin sắt son
Tôi từng vui nếm trước phước Chúa trên trời ban
Hưởng cơ nghiệp cứu rỗi nhờ ơn hiếu sinh
Sạch tội bởi huyết, tái sanh bởi Thần Linh.

Điệp Khúc:

Này là truyện ký tôi, bản hát của tôi
Tôn vinh danh Cứu Chúa không khi nào thôi
Này trang sử tôi, này bản ca của tôi
Ngợi khen Cứu Chúa tôi, không lúc nào thôi.

2. Tôi thuần phục Giê-xu, lòng ưa biết bao
Tôi được chiêm ngưỡng cảnh thú vui nơi trời cao
Có thiên thần đi ra truyền rao bốn phương
Về Cứu Chúa Giê-xu đầy dẫy tình thương.

3. Tôi thuần phục Giê-xu, lòng luôn nghỉ an
Vui mừng thỏa thích hưởng phước Chúa Cha hằng ban
Thức canh chờ mong đêm ngày trông ngóng luôn
Tình thương phủ lút, ơn lành mãi tràn tuôn.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

269


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top